Centrum frezarskie CNC

Stanowisko frezerskie pozwala na wykonanie całego procesu obróbki od półfabrykatu do końcowego wyrobu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych procesów technologicznych stanowisko umożliwia redukcję procesów pośrednich podczas produkcji skomplikowanych detali, powodując zwiększenie produktywności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z produkcją.

Wyposażenie i parametry:

  • powierzchnia robocza stołów: 2 stoły o wymiarach minimum 1000 × 1000 mm każdy
  • minimalny przesuw w osi wzdłużnej X = 1500 mm
  • minimalny przesuw w osi poprzecznej Y = 1200 mm
  • minimalny przesuw w osi pionowej Z = 1200 mm

Zastosowanie:

  • umożliwia wykonanie elementów prototypów metodą obróbki skrawaniem
  • pozwola na obróbkę poprzez frezowanie mniejszych elementów nowopowstających wyrobów bez

konieczności zlecania obróbki innym podmiotom