Badania hałasu maszyn

Stanowisko umożliwia badanie mocy akustycznej i emisji dźwięku maszyn napędzanych mechanicznie w warunkach rzeczywistych nośnikami emitującymi hałas wyższy niż tło. Nowo wdrażane wyroby będą często eksploatowane na terenach przyrodniczych prawnie chronionych, gdzie emisja hałasu powinna być jak najniższa. Stanowisko umożliwia także przeprowadzenie badań hałasu maszyn, ciśnienia akustycznego
wg normy PN-EN ISO 11201.

Wyposażenie i parametry:

  • źródło napędu – wałek WOM 540 i 1000 obr/min, obroty lewe i prawe – wg ISO 500, napęd hydrauliczny
  • zasilanie hydrauliczne: wydatek 20 – 200 l/min regulowany, ciśnienie od 160 do 300 bar
  • hałas tła max. 70 dB
  • uchwyty uniwersalne i specjalne do badanych maszyn
  • minimalna ilość punktów pomiarowych (mikrofon): 10
  • zakres pomiarowy: od 24 dB(A) do 140 dB(A)

Zastosowanie:

  • pomiar poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora: wg normy PN-EN ISO 11201
  • pomiar poziomu mocy akustycznej: PN-EN ISO 3744
  • badanie hałasu maszyn rolniczych: załącznik B do normy PN-EN ISO 4254–1