Skanowanie obiektów 3D

Skaner 3D umożliwia kompleksowy pomiar próbek i modeli prototypów. Urządzenie pozwala w szybki i dokładny sposób przenieść do komputera trójwymiarową geometrię obiektów fizycznych z teksturą i w rezultacie uzyskuje się cyfrową postać modelu, która następnie może być edytowalna i przetwarzana w programach do prototypowania, wizualizacji czy programach CAD/CAM. Skaner pozwala na szybki pomiar próbki lub prototypu, a następnie może być poddany szczegółowej analizie geometrycznej, wytrzymałościowej, jak również będzie podstawą do stworzenia protokołu pobadawczego.