Badania chemiczne

Badanie powłok malarskich
Badanie powłok malarskich
Badania wykonywane na stanowisku pozwolą na weryfikację poprawności wykonania powłok ochronno-dekoracyjnych, ocenę potencjalnych nowych systemów powłokowych , jak również sprawdzenie jakości wyrobów malarskich.
Komora UV
Komora UV
Komora pozwala na symulację zmieniających się warunków pogodowych tj. temperatury, promieniowania UV, wilgotności, co odwzorowuje ekspozycję na zewnątrz.
Komora solna
Komora solna
Komora pozwala na oszacowanie odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub czasową ochroną przed korozja lub bez takiej ochrony.
Laboratorium chemiczne
Laboratorium chemiczne
Na stanowisku prowadzone są analizy ilościowe, analizy jakościowe, analizy chemiczne oraz analizy składu roztworów myjących oraz innych mieszanin stosowanych w produkcji.