Kontrola Jakości

Aby sprostać wyśrubowanym wymaganiom klientów i być pewnym, że dostarczony do nich produkt jest w 100 proc. niezawodny, stworzone zostało unikatowe na skalę europejską stanowisko badawczo – diagnostyczne siłowników hydraulicznych.

Umożliwia ono przeprowadzenie pełnego zakresu badań siłowników tłokowych, nurnikowych oraz teleskopowych jedno- i dwustronnego działania zgodnie z dokumentacją techniczną PN – 72/M – 7302; PN – 83/M – 73005 oraz WT – 01 – CH/04; WT – 02 – SH/02.

Stanowisko umożliwia m.in.:

  • sprawdzenie szczelności wewnętrznej siłowników hydraulicznych,
  • sprawdzenie szczelności zewnętrznej siłowników hydraulicznych,
  • określenie progu czułości (ciśnienia rozruchu) siłownika hydraulicznego,
  • sprawdzenie nominalnej siły użytecznej pchającej i ciągnącej,
  • sprawdzenie hamowania w skrajnym położeniu.

Stanowisko badawcze daje możliwość symulacji pracy w różnych temperaturach. Odtworzenie uwarunkowań klimatycznych jest niezwykle istotne z uwagi na różne rynki zbytu siłowników produkowanych przez PRONAR. Równie imponujący jest zakres gabarytowy badanych siłowników. Bez problemu mogą być badane cylindry o długości 12m po wysunięciu tłoczyska.

stanowisko-do-badania-siłowników-PIH

Produkcja Wydziału PiH nie ogranicza się tylko do siłowników. Są to również elementy systemów hydraulicznych współczesnych maszyn i urządzeń. Zwiększenie asortymentu i nieustanne podnoszenie jakości wyrobów powoduje konieczność rozwoju części diagnostyczno – badawczej Pronaru. Dlatego Wydział PiH przystąpił do realizacji unikatowego w skali europejskiej projektu, związanego z uruchomieniem stanowiska do badań dynamicznych przewodów i złączy hydraulicznych. Nowe stanowisko badawcze pozwala na prowadzenie testów oraz badań złączy hydraulicznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami EN ISO 6803, EN ISO 6802, EN ISO 8032. Możliwe jest przeprowadzenie wszelkich niezbędnych testów przewodów przed ich montażem w gotowych wyrobach i urządzeniach. Istotna jest możliwość badań symulujących pracę przewodów w niskich temperaturach, co – biorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczne – jest niezwykle ważnym aspektem, związanym z zapewnieniem wysokiej jakości wyrobów finalnych.