Oferta

 1. HYDRAULIKA SIŁOWA
  Sterowanie hydrauliczne posiada obecnie szerokie zastosowanie w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Elementy hydrauliki siłowej stanowią podstawowe wyposażenie maszyn i urządzeń z branży rolniczej, górniczej, budowlanej, transportowej i wielu innych.

  Popularność hydrauliki wiąże się przede wszystkim z dużą łatwością automatyzacji i sterowania podstawowymi parametrami ruchowymi elementów wykonawczych, czyli cylindrów hydraulicznych.

  Operator maszyny za pomocą dźwigni (zaworu rozdzielającego) steruje kierunkiem przepływu oleju, a tym samym steruje pracą siłowników hydraulicznych.

  W cylindrach hydraulicznych energia zawarta w cieczy roboczej, którą stanowi olej pod ciśnieniem, zostaje zamieniona na energię mechaniczną – ruch posuwisto zwrotny tłoczyska. W ten sposób uzyskujemy możliwość przemieszczania znaczących mas.

  Zastosowanie hydrauliki siłowej pozwala na znaczące zwiększenie efektywności pracy maszyn tj. przyczepy, wywrotki, koparki, podnośniki, dźwigi itp.

 2. SIŁOWNIKI TŁOKOWE
  Hydrauliczne siłowniki tłokowe są siłownikami dwustronnego działania, w których czynnik roboczy (olej pod ciśnieniem) działa naprzemiennie na obie powierzchnie tłoka powodując wysuw i powrót tłoczyska. Kierunkiem przepływu oleju steruje operator maszyny za pomocą zaworu rozdzielającego (dźwigni).

  Dane techniczne siłowników tłokowych produkowanych przez „PRONAR”

  1. Ciśnienie nominalne: 16 MPa
  2. Czynnik roboczy: olej hydrauliczny mineralny o lepkości 10 – 300 cST
  3. Próg czułości (ciśnienie rozruchu): 0,5 MPa
  4. Prędkość maksymalna tłoków: 0,5 m/s
  5. Zakres temperatury pracy: 253K – 353K (-20oC +80oC)
  6. Wymagana dokładność filtracji czynnika roboczego: 0,02 mm (20µm)

 3. SIŁOWNIKI NURNIKOWE
  Hydrauliczne siłowniki nurnikowe są siłownikami jednostronnego działania, w których czynnik roboczy (olej pod ciśnieniem) doprowadzony jest do cylindra tylko jednym przewodem powodując wysuw nurnika.

  Powrót nurnika realizowany jest za pomocą sprężyny lub pod wpływem innej siły zewnętrznej. Spływ oleju do zbiornika odbywa się tym samym przewodem.
  Kierunkiem przepływu oleju steruje operator maszyny za pomocą zaworu rozdzielającego (dźwigni).

  Dane techniczne siłowników nurnikowych produkowanych przez „PRONAR”
  1. Ciśnienie nominalne: 16 MPa
  2. Czynnik roboczy: olej hydrauliczny mineralny o lepkości 10 – 300 cST
  3. Próg czułości (ciśnienie rozruchu): 0,5 MPa
  4. Prędkość maksymalna tłoków: 0,5 m/s
  5. Zakres temperatury pracy: 253K – 353K (-20oC +80oC)
  6. Wymagana dokładność filtracji czynnika roboczego: 0,02 mm (20µm)

 4. SIŁOWNIKI TELESKOPOWE
  Hydrauliczne siłowniki teleskopowe składają się z kilku cylindrów, o coraz mniejszej średnicy zmontowanych jeden w drugim i kolejno się wysuwających. W ten sposób możliwe jest uzyskanie dużego skoku, przy małej długości złożonego siłownika.
  W hydraulicznych siłownikach teleskopowych jednostronnego działania, olej pod ciśnieniem działa z jednej strony powodując wysuwanie poszczególnych członów siłownika.
  Powrót teleskopu realizowany jest pod wpływem siły zewnętrznej (najczęściej pod wpływem ciężaru skrzyni wyładowczej przyczepy). Dopływ i spływ oleju odbywa się tym samym przewodem Kierunkiem przepływu oleju steruje operator maszyny poprzez zawór rozdzielający (dźwignię).

  Dane techniczne siłowników teleskopowych produkowanych przez „PRONAR”
  1. Ciśnienie nominalne: 16 – 18 MPa,
  2. Liczba członów: 2,3,4,5,
  3. Czynnik roboczy: olej hydrauliczny mineralny o lepkości 10 – 300 cST,
  4. Próg czułości (ciśnienie rozruchu): 0,5 MPa,
  5. Prędkość maksymalna tłoków: 0,5 m/s,
  6. Zakres temperatury pracy: 253K – 353K (-20oC +80oC),
  7. Wymagana dokładność filtracji czynnika roboczego: 0,02 mm (20µm)

 5. SIŁOWNIKI TELESKOPOWE DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA
  PRONAR jako jeden z nielicznych europejskich producentów może poszczycić się produkcją hydraulicznych siłowników teleskopowych dwustronnego działania. Opracowana przez nas konstrukcja w połączeniu z nowoczesną technologią wytwarzania stanowią gwarancję sukcesu i niezawodnej pracy. Tego typu siłowniki znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych maszynach rolniczych oraz budowlanych.

  Dane techniczne siłownika teleskopowego dwustronnego działania produkowanego przez „PRONAR”
  1. Ciśnienie nominalne: 20 MPa,
  2. Liczba członów: 2
  3. Czynnik roboczy: olej hydrauliczny mineralny o lepkości 10 – 300 cST,
  4. Próg czułości (ciśnienie rozruchu): 0,5 MPa,
  5. Prędkość maksymalna tłoków: 0,5 m/s,
  6. Zakres temperatury pracy: 253K – 353K (-20oC +80oC),
  7. Wymagana dokładność filtracji czynnika roboczego: 0,02 mm (20µm)

 6. HYDRAULICZNE PRZEWODY ELASTYCZNE
  Elastyczne przewody hydrauliczne służą do połączenia elementów wykonawczych i sterujących wchodzących w skład układów hydraulicznych maszyn, urządzeń i pojazdów przemysłu budowlanego, rolniczego itp.

  Poprawne działanie i niezawodność układów hydraulicznych zależy m.in. od bardzo dokładnego połączenia przewodu hydraulicznego z końcówką hydrauliczną oraz starannego przestrzegania procedur montażowych.
  Przewód hydrauliczny jest wykonany z węża hydraulicznego, na którym z obu stron są zaciskane stalowe końcówki z powłoką ochronną.

  Pronar Sp. z o.o. produkuje końcówki hydrauliczne o szerokim zakresie przeznaczenia oraz zakuwa je na wężach zgodnie z zamówieniem odbiorcy. Przedmiotem produkcji i obrotu handlowego są również same końcówki hydrauliczne.

  Przewody hydrauliczne są stosowane do cieczy takich jak: oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz woda w zakresie temperatury od -40°C do +100°C i ciśnieniach roboczych podanych w PN-EN 857 oraz tabelach dla poszczególnych typów końcówek. Końcówki z wężem hydraulicznym mogą być łączone w dowolnym zestawie i o charakterystyce technicznej wg uzgodnienia z zamawiającym

  Długości przewodów i położenie końcówek są wymiarowane następująco:

  – OCZKOWYCH – PROSTYCH – KĄTOWYCH

  Położenie (kąt) dwóch końcówek kątowych przewodu względem siebie, oznaczamy odmierzając kąt od końcówki z tyłu przewodu do końcówki z przodu.

 7. SZTYWNE PRZEWODY
  Firma PRONAR posiada możliwość wykonania sztywnych przewodów hydraulicznych.
  Przewody mogą być wykonane z:
  o rury stalowej czarnej (później malowana farbą);
  o rury stalowej ocynkowanej;
  o rury ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej;
  o rury miedzianej;
  o rury aluminiowej.
  Przewody zaprojektowane są na ciśnienie nominalne 16 MPa, oraz ciśnienie próbne 32 MPa. Mogą być wykonane w dowolnej konfiguracji i z dowolnym typem końcówek przyłączeniowych.

  Gięcie przewodów odbywa się w dwóch systemach:
  o gięcie na stałym promieniu – gotowy przewód składa się z zagiętych łuków oraz odcinków prostych pomiędzy nimi;
  o gięcie promieniem zmiennym – można uzyskać dowolny promień zagięcia rury.
  Możliwe jest wykonanie przewodu składającego się
  z promieni stałych i zmiennych. Posiadamy również możliwość gięcia rur prostokątnych.

  Średnica zewnętrzna rury [mm] Promień stały [mm] Promień zmienny MIN [mm] Odcinek prosty MIN [mm]
  6 12 48 50
  12 21 96 50
  14 25 112 60
  15 45 120 60
  16 48 128 50 lub 60
  20 35 160 110
  20 55 160 110
  21,4 56 172 110
  25 70 200 110
  28 80 140 85
  30 65 240 110
  30 85 240 110
  35 100 280 110

  Odcinek prosty MIN oznacza minimalny odcinek prosty pomiędzy kolejnymi gięciami. Promień zmienny MIN dla danej rury nie może być mniejszy od 8- krotnej wartości średnicy rury (wartości promienia zmiennego MIN podane są w tabeli).

 8. KOŃCÓWKI I ZŁĄCZKI
  ZAKUCIA HYDRAULICZNE
  Zakucia hydrauliczne stanowią część składową przewodu hydraulicznego. Składają się z końcówki, węża, tulejki zaciskowej i nakrętki, lub też z końcówki i tulejki zaciskowej. Części złączne wykonane są ze stali i zabezpieczone przed korozją cynkową powłoką elektrolityczną.

  Końcówki współpracujące ze stożkiem zewnętrznym lub wewnętrznym są wykonane w odmianach:
  1. L – wersja niskociśnieniowa
  2. H – wersja wysokociśnieniowa
  Zamawiając wybrany typ końcówki, należy podać tylko jej oznaczenie katalogowe. Istnieje również możliwość wykonania na życzenie odbiorcy elementów złącznych hydrauliki siłowej nie zamieszczonych w naszym katalogu, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu..

  ELEMENTY ZŁĄCZNE

  Elementy złączne stosowane są do łączenia przewodów i elementów sterujących oraz wykonawczych w hydraulicznych układach sterowania. Pronar wykonuje przyłączki proste w różnych odmianach, zarówno w systemie metrycznym jak i calowym. Produkowane są również łączniki podwójne w szerokim zakresie średnic nominalnych.
  Ponadto PRONAR jest w stanie wykonać dowolny typ elementów złącznych zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez zamawiającego.

 9. PNEUMATYKA
  ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

  Zbiorniki sprężonego powietrza produkowane przez firmę PRONAR wykorzystywane są w pneumatycznych układach hamulcowych. Układy tego typu są obecnie stosowane w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych, autobusach itp.
  Źródłem energii potrzebnej do uruchomienia hamulców jest sprężone powietrze, które magazynowane jest w zbiorniku o odpowiedniej pojemności.

  Zbiorniki sprężonego powietrza produkowane są zgodnie z obowiązującą normą EN 286-2:2001 oraz spełniają wymagania dyrektywy europejskiej CE.
  PRONAR oferuje szeroką gamę zbiorników o średnicach od ø 145mm do ø 396mm, oraz pojemnościach od 5 dm3 do 100 dm3.
  Przeznaczone są one do układów hamulcowych o maksymalnym ciśnieniu pracy Pmax=12,5 bar i maksymalnej temperaturze pracy Tmax=100 oC. Króćce przyłączeniowe zbiorników wykonane są w standardzie z gwintem M22x1.5, lub na życzenie Klienta z gwintem G1/2″.
  Zbiorniki malowane są w sposób zautomatyzowany.
  Powłoka lakiernicza nanoszona jest zarówno na wewnętrzną jak i zewnętrzną powierzchnię co stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną.

 10. USŁUGI
  Wydział Pneumatyki i Hydrauliki świadczy klientom zewnętrznym następujące usługi:

  – profesjonalne doradztwo w doborze siłowników hydraulicznych;

  – obróbka skrawaniem;

  – gięcie sztywnych przewodów hydraulicznych;

  – zakuwanie przewodów hydraulicznych i pneumatycznych;

  – malowanie wyrobów na indywidualne życzenie klienta wg palety RAL;

 11. OFERTA INDYWIDUALNA
 1. MATERIAŁY DO POBRANIA