Dostosowując produkty do potrzeb rynku Pronar wprowadził do oferty zmodernizowane wersje kosiarek bijakowych tylno-czołowych oraz tylno-bocznych.

Wprowadziliśmy istotne z punktu widzenia użytkownika zmiany:

  • dostosowanie do współpracy ze starszymi i mniejszymi modelami ciągników – dostosowanie do obrotów prędkości WOM-u 540 obr/min (wyposażenie opcjonalne kosiarek BK110M, BK140M, BK160M)
  • możliwość agregacji z ciągnikiem z TUZ kat. I i II (wyposażenie opcjonalne kosiarek BK160M)
  • możliwość wymiany noży tnących ze standardowych młotkowych na opcjonalne: odgięte w układzie „Y” lub odgięte w układzie „YI” ze środkowym nożem prostym (wszystkie modele kosiarek).

bijakowe-rodzaje-bijaków

  • we wszystkich modelach zastosowano zmodernizowany zespół tnący ze wzmocnionym wałem tnącym i kołami pasowymi mocowanymi na tulejach stożkowych, unoszony gumowy fartuch ochronny, dzięki czemu kosiarki charakteryzuje lepsze rozrzucanie rozdrobnionego materiału oraz osłony blaszane zastąpiono łańcuchami ochronnymi.

Więcej o kosiarkach tylno- czołowych BK M …

Więcej o kosiarkach tylno- bocznych BBK M…