W piątek 30 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej Pronar w Siemiatyczach i spotkanie noworoczne Zarządu Pronar z pracownikami.  W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, władz samorządowych, duchowieństwo, Zarząd i pracownicy spółki oraz dziennikarze z całej Polski. W nowo wybudowanej, drugiej już hali produkcyjnej Fabryki Pronar w Siemiatyczach zebrało się ponad 2 tysiące osób.

Oficjalna część rozpoczęła się od przemówienia Prezesa Rady Właścicieli spółki Pana Sergiusza Martyniuka. Prezes podkreślił jak istotna dla firmy była decyzja o rozbudowie fabryki w Siemiatyczach i jak pozytywnie wpłynie ona na całe przedsiębiorstwo i region. Zaznaczył, że firma wprowadza nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji maszyn komunalnych, recyklingowych, rolniczych.

Ponadto trzeba wspomnieć, że rozbudowa Siemiatycz, to nie jedyna inwestycja firmy w 2016 roku. Rozbudowie uległa także fabryka w Narewce, a także ukończono prace nad budową nowej fabryki w Hajnówce.  Prezes zwrócił także uwagę jak istotna jest rola państwa w funkcjonowaniu tak dużych przedsiębiorstw oraz wspieranie i promowanie ich na rynkach zagranicznych. Prezes podsumował mijający 2016 rok oraz wyznaczył cele strategiczne na kolejny 2017, wielokrotnie akcentując, iż do sukcesu firmy potrzebna jest praca zespołowa, stąd duża troska o pracowników, ciągłe ich kształcenie  i zapewnienie jak najlepszych warunków pracy. Podkreślił, iż Pronar poprzez swoje działania tj. m.in.: własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, 7 fabryk, nowoczesny park maszynowy, innowacyjne produkty, własne lądowisko staje się firmą pożądaną i „modną” na rynku, co za tym idzie produkuje  lepiej i taniej niż konkurencja.

Po przemówieniu, Prezes Sergiusz Martyniuk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczyli złote, srebrne i brązowe Medale za długoletnią Służbę pracownikom, którzy wzorowo i sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej w służbie państwu. Na uroczystości zostały wręczone także odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które wręczył Prezes, Minister Rolnictwa oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński,  natomiast Rada Właścicieli Pronaru wręczyła zasłużonym Złote Odznaki Pronaru.

Marszałek Jerzy Leszczyński pogratulował otwarcia hali, a co za tym idzie stworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie w siemiatyckiej fabryce pracuje 170 osób, a po rozbudowie zatrudnienie znajdzie kolejnych 200-250 osób.

Jedną z bardziej zaskakujących wypowiedzi było przemówienie pana Zdzisława Warpechowskiego, który wraz  z panem  Zbigniewem Radomskim i Stanisławem Fleks specjalnie na uroczystość otwarcia nowej hali napisali wiersz o Pronarze:

Mocno porusza i szczerze… wzrusza
konsekwencja Pana Prezesa Sergiusza,
który w tę ziemię zasadził niby dębu konar
swą ukochaną córkę – filię firmy Pronar.
Czasy były trudne. Różnych przeszkód wiele.
Lecz Prezes wytrzymał i… wsparli przyjaciele.
Dziś firma produkuje, ludzie mają pracę,
więc mają na życie i …mają na tacę.
Tu się wytwarza rozliczne maszyny
i zwiększa dochody …siemiatyckiej gminy.
Firma Pronar dotychczas dobrze prosperuje,
a także liczne imprezy sponsoruje.
Rośnie firmy prestiż i rosną jej akcje,
A my tutaj zebrani mamy …satysfakcję
Wierzymy – blasku Pronaru nawet czas nie złuszczy,
Jego symbolem… cudowny „duch puszczy”.
Dziś lata potwierdziły, pan Prezes miał rację!
Więc zasłużył na naszą burzliwą …owację!!!
Dziś jest to firma znana oraz szanowana.
Więc tu się dokonała jednak „DOBRA ZMIANA”.
Skoro były już owacje,
To czas kończyć tę laudację.”

Wręczenie odznaczeń, medali i przemówienia zakończyło oficjalną część spotkania, po której wszyscy pracownicy i zaproszeni goście mogli sobie wzajemnie złożyć noworoczne życzenia, a także spróbować przygotowanych na ten dzień specjałów firmowej stołówki.