Reklamacje

Jesteśmy odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych, w sposób sprawny i rzetelny. We współpracy z innymi działami ustalamy przyczynę powstania reklamacji i na podstawie ich opinii, jak również przestrzegając zapisów prawnych odnośnie gwarancji, podejmujemy szybką oraz właściwą decyzję. Jako Specjaliści ds. reklamacji jesteśmy podzieleni na obszary działania – kraje / Dealerów

WAŻNE

Jednostka odpowiedzialna

Dział reklamacji koordynuje rozpatrywanie wniosków reklamacyjnych w PRONAR.

Wnioski reklamacyjne z wypełnionym protokołem reklamacyjnym, proszę kierować na adres e-mail:  reklamacje@pronar.pl.

Tryb odwoławczy

Wnioski odwoławcze od reklamacji są przyjmowane w Dziale Obsługi Posprzedażowej (17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, e-mail: dop@pronar.pl). Reklamujący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, lub za pomocą poczty elektronicznej.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy), nr. faktury , typ maszyny/nazwa części , nr. seryjny maszyny (VIN) /nr. części (nr. katalogowy) , szczegółowy opis usterki oraz szczegółową dokumentację fotograficzną (wideo) . W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

KONTAKT – POLSKA
e-mail: reklamacje@pronar.pl