W ubiegłym roku Pronar nawiązał współpracę z prowadzącą działalność na wyspie Réunion (zamorskie terytorium Francji) firmą Run Agri Services. Wynikiem tej współpracy jest skonstruowany przez specjalistów z Narwi prototyp przyczepy do transportu trzciny cukrowej o ładowności 14 ton – PRONAR T5514T. Zostanie on zaprezentowany na majowych targach rolniczych na Réunion.

Trzcina cukrowa jest uprawiana przede wszystkim w strefie międzyzwrotnikowej. Dla przyczep wykorzystywanych do jej przewozu, jak dotąd, nie wypracowano zunifikowanych międzynarodowych norm technicznych. Dlatego ich konstrukcje są przygotowywane w oparciu o przepisy obowiązujące w danym kraju.
W maju ubiegłego roku na organizowanych na Réunion targach rolniczych Pronar przedstawił model przyczepy do przewozu trzciny cukrowej wykonany w technice 3D wraz ze wstępnie opracowanymi parametrami technicznymi. Został on bardzo dobrze oceniony przez przedstawicieli lokalnej administracji oraz farmerów.
W oparciu o te prace i w wyniku kooperacji z partnerem handlowym z Réunion powstał prototyp przyczepy T5514T o ładowności 14 ton. Wśród maszyn używanych przez farmerów na Réunion najbardziej popularne są przyczepy o ładownościach 12, 14, 16 i 18 ton. Dlatego Pronar będzie wdrażać kolejne modele o takich parametrach. Maszyny te – m.in. poprzez odpowiednie elementy wyposażenia dodatkowego – będą dostosowane do wymagań plantatorów trzciny cukrowej nie tylko na Réunion, ale też w zachodniej strefie Oceanu Indyjskiego, w Afryce Równikowej i na archipelagu Antyli (Guadalupa).
W procesie produkcji cukru bardzo ważnym etapem jest szybki transport zebranej trzciny do cukrowni. Dostarczenie jej w dobrej jakości pozwala uzyskiwać produkt końcowy o najwyższych parametrach. Doświadczenie Pronaru w projektowaniu i produkcji przyczep uzasadnia twierdzenie, że maszyny z Narwi sprostają oczekiwaniom plantatorów trzciny cukrowej z tych regionów świata.


Podstawowe parametry techniczne standardowej wersji przyczepy do przewozu trzciny cukrowej PRONAR T5514T
• ładowność – 14 t,
• wewnętrzna długość skrzyni ładunkowej – ok. 5400 mm,
• jednoprzewodowa hydrauliczna instalacja hamulcowa (hamulce o rozmiarze 406×120 mm),
• zawieszenie typu bogie na resorach piórowych,
• homologacja FR (obowiązująca na terytorium Francji w stosunku do maszyn rolniczych poruszających się z prędkością do 25 km/h),
• dostosowana do transportu RO-RO (dwie przyczepy ułożone na sobie),
• dyszel amortyzowany resorem stalowym z cięgnem kołnierzowym obrotowym °øØ50,
• teleskopowa podpora dyszla,
• lampa ostrzegawcza (tzw. kogut),
• światła typu LED.