PRONAR po raz kolejny triumfuje na targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Stoisko firmy przyciągnęło wielu gości, a przedstawicielom firmy wręczono znaczące nagrody podczas oficjalnej gali.
Kanałowa prasa belująca Pronar HPBK-67HA zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagrodę odebrał Prezes Rady Właścicieli Sergiusz Martyniuk z rąk Przemysława Trawy (Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich) oraz prof. dr hab. inż. Marka Sozańskiego (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej) Przewodniczącego Kapituły Konkursu o Złoty Medal.
Poza nagrodzoną prasą HPBK-67HA pośród maszyn z dywizji recyklingu na stoisku PRONARU można obejrzeć kompaktowy przesiewacz bębnowy KPB 18.47. PRONAR zaprezentował również nową maszynę do letniego utrzymania dróg zamiatarkę ZMC 3.1, a także makietę linii do zagospodarowania odpadów oraz ekspozycję modeli maszyn recyklingowych, wykonanych metodą druku 3D.