Co roku „Wprost” ogłasza ranking 200 największych firm z polskim kapitałem. Na podstawie parametrów finansowych spośród nich wybiera 50 najlepszych – Polskich Gepardów.

W tym roku Pronar uplasował się na 15 miejscu wśród najszybciej rozwijających się firm.

W rankingu uwzględniane są min: wielkość przychodów oraz ich dynamika w ujęciu nominalnym i procentowym, wskaźnik stopy zwrotu z kapitałów własnych (ROE), wskaźnik rentowności netto, poziom nakładów inwestycyjnych.