Dnia 21.03 .2016 na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie odbyło się uroczyste otwarcie jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. W uroczystości uczestniczyli  włodarze  ościennych  gmin, radni, politycy, przedstawiciele zakładów komunalnych z całej Polski.

Inwestycja ta to łączne dzieło porozumienia 17 gmin, którym udało się ustalić wspólne cele, czyli przetwarzać odpady komunalne na najwyższym europejskim poziomie i  robić to zgodnie z prawem i bez ponoszenia dużych kosztów.

Spółka Pronar wyposażyła  ten nowoczesny zakład w mobilny przesiewacz bębnowy MPB 18.47 co zwiększy poziom odzysku i recyklingu  przez ZGO i skutecznie zmniejszy koszty przetwarzania odpadów. Dzięki tej inwestycji instalacja będzie mogła ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych oraz wysortować surowce wtórne do powtórnego wykorzystania, co wydłuży okres eksploatowania składowiska odpadów.