23.11.2023 r. na Zamku w Łańcucie odbyła się Gala XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, której celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnienie tych najlepszych.

O wyjątkowej randze nagrody świadczy sposób wyboru nominowanych, odbywa się to za pośrednictwem najważniejszych w kraju stowarzyszeń gospodarczych, organizacji branżowych, izb gospodarczych, uczelni oraz urzędów marszałkowskich i związków samorządowych.

Spośród nadesłanych 142 zgłoszeń kapituła konkursowa wyłoniła 3 nominowanych w każdej z kategorii. Ostateczną decyzję o wyborze laureatów podjął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Pronar otrzymał nominację w kategorii „Międzynarodowy sukces” obok takich przedsiębiorstw jak: spółka Integer.pl – właściciel m. in. Inpostu oraz OTCF S.A. – właściciel marki 4F.

W imieniu Prezesa Rady Właścicieli firmy Pronar nominację do XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odebrał Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Radosław Bielecki.

Prezydent uhonorował przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.


Fot. Przemysław Keler/KPRP