Jedną z dewiz pracy naszych inżynierów jest ciągłe unowocześnianie, dostosowywanie do aktualnych standardów i potrzeb klientów wszystkich produkowanych przez Pronar maszyn. Modernizacje produktów niosą za sobą korzyści zarówno w zakresie poprawy ich parametrów technicznych ale przede wszystkim mają na celu zwiększenie ich funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy.

Najnowszymi zmianami wprowadzonymi w przyczepach do przewozu zwierząt T046 i T046/1 są:

  • Dwuczęściowa klapa tylna
  • Otwierane na zewnątrz drzwi w prawej ścianie

Pierwsze rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa załadunku i rozładunku zwierząt. Do pierwotnej konstrukcji odkładanej ściany tylnej zostanie dodana rozkładana tylna klapa, co w efekcie wydłuży platformę o 830 mm (z 200 do 283 cm). Dłuższa platforma spowoduje zmniejszenie jej kąta pochylenia o 6°, a tym samym łagodniejsze i bezpieczniejsze wejście do wnętrza  przyczepy. Załadunek będzie też możliwy podczas nierozłożonej klapy dodatkowej.

Wprowadzenie bocznych drzwi umożliwi łatwiejszy dostęp do przedniej części przyczepy, gdy przebywają w niej zwierzęta. Boczne drzwi (o wymiarach 1350×780 mm), zapewnią też łatwiejszą i szybszą ewakuację w nieprzewidzianych sytuacjach, np. w przypadku agresywnego zachowania zwierząt. Wysokie usytuowanie zamka drzwi umożliwi otwieranie ich także od wnętrza przyczepy. Zastosowanie bocznych drzwi ma przede wszystkim zwiększyć komfort pracy i poprawić bezpieczeństwo pracowników.