W dniu 16.02.2016 r. Zakład Produkcji Maszyn Komunalnych Pronar (Siemiatycze) odwiedzili uczestnicy konferencji poświęconej edukacji i bezrobociu w powiecie siemiatyckim.  W spotkaniu, które najpierw odbyło się w Starostwie Powiatowym udział wzięli Starosta Jan Zalewski i Wicestarosta Marek Bobel. Przedmiotem wizyty było omówienie perspektyw siemiatyckiego rynku pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat siemiatycki.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja maszyn PRONAR.  Reprezentanci naszej firmy przedstawili ofertę wolnych miejsc pracy dla regionu, omówili dalsze perspektywy rozbudowy siemiatyckiego zakładu i chęci zatrudnienia dodatkowych  osób. „Naszą dewizą jest inwestowanie w ludzi. To oni są najważniejszym ogniwem firmy, więc istotnym priorytetem jest rozwój kapitału ludzkiego” – podkreślali.

Po zakończeniu konferencji, uczestnicy zwiedzili zakład. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził szeroki asortyment, nowoczesne technologie wytwarzania maszyn, jak też możliwość ukierunkowania kształcenia przyszłych kadr na potrzeby rozwijającego się zakładu.

 

Zapraszamy do fotogalerii: