Od 30 maja do 3 czerwca wszyscy zainteresowani techniką komunalną udali się do Monachium na 50-tą edycję targów IFAT 2016.
W największej światowej imprezie związanej z tematyką gospodarki odpadami, recyklingiem, techniką komunalną oraz maszynami i rozwiązaniami technologicznymi z nimi związanymi uczestniczyło ponad 3000 wystawców z 59 krajów. Wystawę odwiedziło łącznie ponad 135 000 gości

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zajmujące ponad 420m2 stoisko Ponaru, który w tym roku zaprezentował w Monachium najnowszy model mobilnego przesiewacza bębnowego na podwoziu gąsienicowym, jak również posypywarki, wysięgniki i odśnieżarkę pokazując kompletną ofertę maszyn komunalnych.

Oprócz umówionych spotkań z potencjalnymi klientami ze wszystkich kontynentów przedstawiciele Pronaru mieli okazje przeprowadzenia wielu rozmów z gośćmi targów reprezentującymi różne branże związane z gospodarką odpadami oraz techniką komunalną. Przedstawiciele firm odwiedzających pawilon Pronaru zgodnie podkreślali innowacyjność i solidność maszyn producenta z Narwi, dodatkowo wyrażali uznanie względem atrakcyjnych cen, za które są oferowane.

Miłym akcentem były pozytywne komentarze przedstawicieli firm polskich, którzy podkreślali, że Pronar był na targach ambasadorem polskiej myśli technicznej w branży komunalnej i recyklingowej

Bardzo duże zainteresowanie produktami Pronaru podkreśla rosnące znaczenie, firmy z Narwi, jako producenta maszyn do recyklingu i maszyn komunalnych.

Zapraszamy do fotogalerii targów IFAT 2016: