Gwarancja 36 miesięcy

Gwarancja 36 miesięcy na zakupiony sprzęt PRONAR

Gwarancja 36 miesięcy

Przedłuż gwarancję na produkty Pronar do 3 lat!

Gwarancja 36 miesięcy

Gwarancja 36 miesięcy

 

Szczegóły u autoryzowanych Dealerów i przedstawicieli handlowych Pronar.

Napisz do nas: serwis_agro@pronar.pl

Szukaj znaku na swoim produkcie

Gwarancja 36 miesięcy

 

Gwarancja 36 miesięcy:

• Obejmuje nowe maszyny z grupy przyczep i maszyn do zbioru zielonki pod warunkiem wykonania płatnego przeglądu gwarancyjnego u Autoryzowanych Dealerów Pronar po 24 miesiącach od daty zakupu, ale nie później niż po upływie 25 miesięcy.
• Dotyczy maszyn wyprodukowanych od roku 2019 i zakupionych od dnia 01.09.2019 r.

 

Warunki przeglądu:

• Wykonanie przeglądu musi być potwierdzone wpisem do karty gwarancyjnej.
• Przegląd musi być wykonany przez Autoryzowanego Dealera, który sprzedał nabywcy dany sprzęt.
• W celu wykonania płatnego przeglądu, nabywca zobowiązany jest dostarczyć maszynę do siedziby sprzedawcy na własny koszt.
• W przypadku wykonania przeglądu u nabywcy, pokryje on koszty przeglądu oraz dojazdu, zgodnie ze stawkami obowiązującymi u danego sprzedawcy.

 

Gwarancja 36 miesięcy nie obejmuje:

• Powłok lakierniczych (gwarancja na okres 24 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu)
• Grupy maszyn zielonkowych: VMP5S, VMP 5ST, VMP10, VMP10S, DVMP12, DVMP14, DVMP16, DVMP18, Z500K
• Grupy przyczep: T900, T902, T400, T400R, T740, T743, TB-4, N161, N162/2, N262, N262/1, NV161/1, NV161/2, NV161/3, NV161/4, NV161/5