W ostatnich dniach Pronar odwiedzili przedstawiciele naszego fińskiego importera. Wraz z nimi zakłady produkcyjne Pronaru zwiedziła grupa rolników wielkoobszarowych. W większości byli to użytkownicy naszych maszyn. Mieli oni znakomitą okazję zobaczyć pełną ofertę nowoczesnych maszyn Pronaru. Zaskoczenie z ich strony było ogromne. Już podczas zwiedzania dyskutowali na temat, które z nich mogliby wykorzystać we własnych gospodarstwach.

Przy okazji Finowie zobaczyli jakie technologie, procesy produkcyjne są stosowane w firmie. Jak przebiega proces kontroli jakości oraz badań i testów przed wdrożeniem produktu. Zapoznali się również z nowymi modelami maszyn, które niebawem wejdą do seryjnej produkcji.

Po zakończeniu części technicznej udało się wygospodarować krótką chwilę na zwiedzenie okolic Narwi, goście odwiedzili też Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży.