On April 27-28th , the 3rd International Conference Ekorum Extension and modernization of RIPOK was held.
The conference was devoted to topics related to waste management in Poland, financing of RIPOK schemes and changes that will be introduced in the near future in the topic of waste segregation.

Jednym z punktów konferencji było zwiedzanie zakładu Maszyn Komunalnych i Recyklingowych Pronar w Siemiatyczach. Uczestnicy konferencji zobaczyli cały proces produkcyjny mobilnych przesiewaczy i rozdrabniaczy Pronar. W hajnowskim RIPOK-u odbył się pokaz pracy maszyn Pronar.

Thank You:
Ekorum 2017

Zapraszamy do fotogalerii Ekorum 2017:

Zapisz

Zapisz

Zapisz