20 października gościliśmy w firmie 50-osobową grupę uczniów ostatnich klas technikum mechanicznego oraz mechatronicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach. Uczniowie zwiedzili w fabryce w Narwi Wydział Pneumatyki i Hydrauliki, Wydział Produkcji Metalowej, Wydział Kół Tarczowych oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe a w fabryce w Siemiatyczach zapoznali się z procesem produkcji maszyn komunalnych oraz recyklingowych.