19 października gościliśmy w firmie grupę uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Uczniowie klas Technikum o specjalności technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa zwiedzili Wydział Pneumatyki i Hydrauliki, Wydział Produkcji Metalowej, Wydział Kół Tarczowych oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.