4 czerwca przy pięknej pogodzie obchodzono 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi. Uroczystości jubileuszowe połączone z wystawą maszyn Pronaru, który był współorganizatorem uroczystości, zgromadziły nie tylko strażacką brać, ale też wielu gości i mieszkańców województwa podlaskiego.

Bogaty program uroczystości obejmował m.in.: Świętą Liturgię w cerkwi oraz Mszę Świętą w kościele, poświęcenie i wręczenie sztandaru oraz odznaczeń, pokazy floty powietrznej Pronaru, wystawę maszyn Pronaru oraz festyn ludowy z masą atrakcji (występy zespołów, zlot motocyklowy, poczęstunek).

Podczas uroczystości odznaczono medalami strażaków oraz osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju jednostki straży pożarnej w Narwi. Złotą odznaką honorową „Podlaski Krzyż Floriański” został odznaczony Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sergiusz Martyniuk.

Jednostce z Narwi został wręczony przez Prezesa Rady Właścicieli Pronaru Sergiusza Martyniuka, Przedstawiciela Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru sztandar, który poświęcono i udekorowano brązową odznaką honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.

Prezesem 44-osobowej jednostki OSP w Narwi, która nieprzerwanie działa od 90 lat jest dziekan hajnowski ks. prałat Zbigniew Niemyjski.

Dziękujemy strażakom za ich trud oraz ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, a także licznie zgromadzonym gościom.

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi -fotogaleria