Październik był okresem wzmożonej aktywności wycieczek w Pronarze. 27. października gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Jak zwykle wielkość naszego zakładu, a także szybki rozwój i możliwości produkcyjne zrobiły na nich duże wrażenie. Zwiedzający dowiedzieli się, jak wyglądają procesy produkcyjne, a także badawcze prowadzone w fabrykach Pronaru.

Dziękujemy  za wizytę i zapraszamy ponownie.