Technologie spawalnicze stosowane w Pronarze uzyskały certyfikat międzynarodowej, niezależnej jednostki notyfikowanej. Poświadczenia wydane przez TUV Rheinland są nie tylko dowodem zgodności procesów spawania z obowiązującymi normami ISO, ale też gwarantem wysokiej jakości spoin w produktach naszej firmy.

Spawanie jest procesem o newralgicznym znaczeniu z punktu widzenia użytkowników maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych. Wybór technologii, metody spawania i powstałe w ich rezultacie spoiny przekładają się w konsekwencji m.in. na wytrzymałość czy odporność na korozję samych maszyn, bo prawidłowo wykonane połączenie spawane nie powinno odbiegać parametrami wytrzymałościowymi od łączonego materiału podstawowego. Pronar w ostatnich latach sukcesywnie inwestował w robotyzację i automatyzację procesów spawalniczych, nie ograniczając się przy tym do zakupu i wdrożenia robotów renomowanych producentów. Wiele ze stosowanych w firmie rozwiązań zostało zaprojektowanych przez własnych inżynierów. Tak było m.in. w przypadku spawania obręczy w wyrobach Wydziału Kół Tarczowych, co dobrze widać na poniższym materiale. Widoczne na nim linie do seryjnego spawania obręczy automatami plazmowymi oraz zautomatyzowanego spawania tarcz z obręczą metodą MIG/MAG, powstały w Pronarze.

Technologia spawania kół w firmie Pronar została uznana i poświadczona przez TUV Rheinland Certyfikatami Uznania Technologii Spawania – WPQR (Welding Procedure Qualification Record), gdyż procedura wymaga poświadczenia każdej stosowanej w produkcji technologii spawalniczej. Obowiązują one osobno dla każdej stosowanej na Wydziale Kół Tarczowych metody spawania z podziałem na pozycje spawania, rodzaje złączy złączy spawanych a także grubości spawanego materiału. W konsekwencji oznacza to, że spoiny w kołach Pronaru, niezależnie od tego jaką metodą powstały, spełniają wszystkie wymagania techniczne i jakościowe zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami zawartymi w normach ISO.

Automatyzacja i robotyzacja technologii spawania naszej firmy, obok Wydziału Kół Tarczowych, dotyczy też w coraz większym stopniu pozostałych fabryk Pronaru. Połączenia spawane wykonane na stanowiskach zrobotyzowanych, można znaleźć m.in. na wałach i komorach rozdrabniaczy wolnoobrotowych oraz hakach i ramach przyczep hakowych. Procedury związane z certyfikacją spawania w fabryce w Siemiatyczach zostały niedawno ukończone, a w planach jest dalsze certyfikowanie stosowanych w firmie rozwiązań spawalniczych.