Coroczne święto osób związanych z branżą ziemniaka i towarzysząca mu wystawa były pierwszą od wielu miesięcy okazją do otwartego spotkania naszych przedstawicieli z rolnikami. Na terenach w dolnośląskim Lubkowie zaprezentowaliśmy trzy maszyny naszej marki: dwie przyczepy rolnicze oraz rozrzutnik.

Wystawę maszyn podczas zlokalizowano tuż przy polach uprawnych, gdzie demonstrowano współczesne metody gospodarowania tą najpopularniejszą rośliną okopową. Spośród ponad 130 modeli w ofercie Pronaru na tę okazję wybraliśmy niedawno zmodernizowaną, najnowszą wersje największej przyczepy skorupowej – T700M o ładowności przekraczającej 16 ton oraz przedłużoną wersję 12-tonowej, dwuosiowej przyczepy paletowej – PT612L. Eksponowany duet przyczep uzupełniał oparty o zawieszenie typu tandem, 14-tonowy rozrzutnik N262/1 Herkules, który przy pojemności 14 m3 jest w stanie zapewnić szerokość rozrzutu w promieniu do 25 m. Poza prezentacją maszyn zachęcaliśmy też odwiedzających do wzięcia udziału w naszym tegorocznym konkursie, organizowanym pod hasłem „Jeśli przyczepa, to Pronar”. Nagrodą główną jest w nim warta ponad 50 000 zł przyczepa paletowa PT606 z dodatkowym wyposażeniem.


XVII Krajowe Dni Ziemniaka Potato Poland 2020 współorganizowały Polska Federacja Ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Boninie. Swój list do uczestników wydarzenia skierował prezydent RP Andrzej Duda, a przybyły drugiego dnia wystawy szef resortu rolnictwa w swoim wystąpieniu z optymizmem odniósł się do przyszłości – nie tylko produkcji ziemniaka, ale również całego sektora rolniczego.

– Polskie rolnictwo, w świecie spekulacji, zależności i potrzeb, ma potężną siłę i tym samym szansę. tylko jako potężny i dobrze zorganizowany sektor – podkreślał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. – Włożyłem w mijających miesiącach wiele wysiłku, aby przekonać wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego do etycznego postępowania. Publikując, we współpracy z przedstawicielami episkopatu i naukowcami kodeks etyki żywnościowej. Zbiór – wydaje się dla poczciwego człowieka oczywisty, ale dla wielu uczestników rynku niekoniecznie – zaleceń, który mówi, że nie należy się oszukiwać, wykorzystywać swoich przewag w celu niszczenia jednego lub drugiego, ale szukać tego, co może nam pomóc każdemu i wspólnie odnieść sukces.