PRONAR podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce. To unikat na skalę regionu i szansa zarówno dla największego pracodawcy w regionie jakim jest PRONAR jak i placówki oświatowej.

Porozumienie zakłada wprowadzenie programu praktyk zawodowych w fabrykach PRONARU dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce i stypendia dla najlepszych praktykantów. W planach jest także dopasowanie programu nauczania do profilu działalności firmy. Dzięki temu uczniowie, którzy będą ubiegać się o pracę w PRONARZE, zostaną do niej uprzednio świetnie przygotowani.

Porozumienie podpisane z Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce to potwierdzenie tego, jak duży nacisk na odpowiednie kształcenie kładzie PRONAR. Najbliższe plany przewidują podpisanie podobnych umów o współpracę z kolejnymi placówkami oświatowymi z regionu dając tym samym szansę absolwentom na znalezienie pewnej pracy u lidera branży rolniczej, komunalnej i recyklingowej bez konieczności opuszczania kraju, a nawet regionu.

PRONAR jest największym pracodawcą w woj. podlaskim. W siedmiu fabrykach o łącznej powierzchni 88 boisk piłkarskich zatrudnionych jest ponad 2 tys. wykwalifikowanych osób. O tym, że PRONAR niezwykle poważnie traktuje kwestię odpowiedniej edukacji może świadczyć odznaczenie otrzymane w 2017 roku przez Prezesa Rady Właścicieli Sergiusza Martyniuka z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Fabryki PRONARU są także często odwiedzane przez wycieczki szkolne, których uczestnicy mogą na żywo zobaczyć, jak wygląda nowoczesna produkcja czy laboratoria Centrum Badawczo-Rozwojowego.
NAREW ZAKŁAD 2