10 października na Politechnice Białostockiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy w zakresie kształcenia praktycznego dotyczącego studiów dualnych na kierunku Elektrotechnika pomiędzy uczelnią, a różnymi podlaskimi firmami – w tym Pronarem. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Białostockiej Lech Dzienis, a z ramienia firmy z Narwi – prezes rady właścicieli Sergiusz Martyniuk.

Program studiów dualnych na kierunku elektrotechnika oprócz tradycyjnych zajęć na uczelni zakłada rozszerzoną część praktyczną realizowaną m.in. w Pronarze. W sumie przewidziano aż 52 tygodnie płatnych staży, przed którymi każdy ze studentów dokładnie pozna firmę podczas wizyt studyjnych. W czasie pisania prac dyplomowych studenci będą mogli liczyć na wsparcie Pronaru. Studia inżynierskie zakończą się po 7 semestrach.


Pronar od lat współpracuje z różnymi ośrodkami akademickimi. Jako firma społecznie odpowiedzialna dobrze wie, że podstawą działania są właśnie dobrze wykształceni pracownicy. Pronar tym samym buduje most pomiędzy nauką, a gospodarką. To właśnie w takich firmach najzdolniejsi studenci oraz absolwenci mogą realizować swoje pomysły.