W dniach 7-9.11.2018 roku odbył się zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zorganizowany przez EKORUM. Na zaproszenie organizatorów przybyło ponad 250 gości z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii. Partnerem generalnym tego zjazdu była spółka Pronar z Narwi.
Podczas obrad Pronar zorganizował wystawę modeli 3D mobilnych i stacjonarnych do recyklingu oraz punkt konsultacyjny, gdzie goście mogli zapoznać sie z aktualną ofertą firmy. Wystawa zaprezentowana została na głównej sali plenarnej, gdzie słuchacze i goście mogli obejrzeć w skali jakie maszyny recyklingowe oraz do zagospodarowania i transportu odpadów produkuje Pronar.
Projekt prezentacji modeli przygotowany na ten zjazd, pozwolił na utworzenie kompleksowej mobilnej linii do odpadów komunalnych, gabarytowych oraz drzewnych. Tak zaprezentowana oferta została bardzo wysoko oceniona przez gości i uczestników zjazdu, o czym może świadczyć bardzo duża liczba odbytych konsultacji.