23 i 24 marca w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się kolejna edycja Europejskiego Forum Rolniczego. Podczas dwudniowej konferencji spotkali się przedstawiciele wysokich szczebli polskiej i europejskiej polityki, organizacji branżowych, eksperci i naukowcy. Swoje wystąpienie miał tam także Prezes Rady Właścicieli Pronaru, Sergiusz Martyniuk.

Spotkanie w Jasionce to miejsce wymiany doświadczeń oraz debat na temat najważniejszych aktualnych tematów w rolnictwie. Omawiane były wyzwania, perspektywy i szanse stojące przed polskim i europejskim rolnictwem oraz obszarami wiejskimi. Plan przewidywał liczne prelekcje, wykłady i dyskusje na temat innowacji w rolnictwie, a także prezentację produktów i usług dla sektora produkcji rolnej.

Na Forum nie zabrakło znakomitych gości. Podczas piątkowej debaty dyskutowali Phil Hogan (komisarz ds. rolnictwa UE), Krzysztof Jurgiel (Minister Rolnictwa), Stephane Travert (Minister Rolnictwa Francji), Pavel Sekac (Wiceminister Rolnictwa Czech) oraz Zsolt Feldman (Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier).


Sobota była niezwykle pracowitym dniem, ponieważ przewidziane było aż pięć paneli dyskusyjnych. Zaplanowane tematy to:

• Współczesne rolnictwo a sztuczna inteligencja. Kierunki rozwoju i zastosowania
• Wykorzystanie biogazu rolniczego na potrzeby rozwoju sieci gazowych na obszarach wiejskich, szansą dla rolnictwa
• Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa – zarządzanie azotem
• Techniki nawożenia roślin w nowoczesnym rolnictwie
• Nowoczesne instrumenty finansowe i ubezpieczenia w rolnictwie

Drugiego dnia odbyła się także debata poświęcona nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom w rolnictwie. Swoje wystąpienia przygotowali m.in. Jarosław Gowin (Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Wolfgang Burtscher (Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań, Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej), a także Sergiusz Martyniuk – Prezes Rady Właścicieli Pronaru.

Europejskie Forum Rolnicze jest niezwykle prestiżowym wydarzeniem. Jego idea wywodzi się ze spotkań organizowanych od 2002 roku przez przyjaciół i współpracowników Józefa Ślisza (działacza NSZZ RI „Solidarności”, lidera chłopskiego, autora licznych inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi, który wspierał ruchy społeczno-polityczne zmierzające do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i demokracji). Ich celem było upamiętnienie działalności Wicemarszałka Senatu I i II kadencji, współtwórcy rolniczej Solidarności. Od lat na tym międzynarodowym wydarzeniu pojawiają się najważniejsze osobowości z Polski i zagranicy.