Bardzo silna pozycja firmy Pronar za granicą oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksportu zostały dostrzeżone przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterów Rzeczypospolitej Polskiej. Narewski producent otrzymał z rąk wojewody lubelskiego medal „Zasłużony dla Eksportu RP”.

Nagrodę wręczono podczas Forum Eksportu 2019, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wyróżnienie w imieniu Prezesa Rady Właścicieli firmy Pronar odebrał dyrektor eksportu Radosław Bielecki.

Głównym tematem całodziennego wydarzenia były czynniki determinujące intensyfikację polskiego eksportu. Swoje wystąpienia przygotowali m.in. ambasadorzy Nigerii, Wenezueli, konsule generalni Ukrainy, Białorusi, Polski, a także politycy wysokiego szczebla – w tym władzy lokalnej. O sile eksportu mówili też zaproszeni eksperci. Do uczestników specjalny list skierował także premier Mateusz Morawiecki.

Organizatorem forum był Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadaniem jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu. Stowarzyszenie chroni też interesy gospodarcze przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym oraz reprezentuje ich wobec władz, urzędów i innych organizacji krajowych i zagranicznych.