Dnia 28.05.2024 w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie podpisane zostało kluczowe porozumienie o współpracy z tą prestiżową uczelnią a firmą Pronar. Dokument sygnowany został poprzez Prezesa Rady Właścicieli Pronaru – Sergiusza Martyniuka oraz Rektora-Komendanta WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż Przemysława Wachulaka.

Współpraca pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną  a firmą Pronar obejmie szeroki zakres działań, m.in.: inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, komercjalizację wyników badań oraz transfer wyników prac badawczych do gospodarki. Przewidziane zostało także promowanie wyników badań, doradztwo naukowo-badawcze oraz szeroki zakres konsultacji technicznych i technologicznych. Zwieńczeniem współpracy będzie wspólne organizowanie szkoleń, kursów i konferencji naukowych jak również wymiana wiedzy i doświadczeń.

Gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak w swoich słowach podkreślił wagę nowego partnerstwa, które stanowi ważny krok milowy w integracji środowiska akademickiego z przemysłem, mówiąc: „Wojskowa Akademia Techniczna łączy swoje siły z przemysłem. Dziś do szerokiego grona naszych partnerów przemysłowych dołączyła firma Pronar, wzorcowe, samowystarczalne przedsiębiorstwo produkcyjne o wielu profilach działalności. Dla naszej Uczelni współpraca z Państwa firmą oznacza możliwość realizacji badań naukowych odpowiadających na konkretne potrzeby przemysłu w zakresie rozwijania nowych technologii, w obszarach takich jak: mechatronika, elektronika i optoelektronika, automatyka, informatyka i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa oraz ochrona środowiska i inżynieria biomedyczna. To również szansa na zweryfikowanie wiedzy zdobytej przez naszych studentów poprzez realizację staży i praktyk w firmie”

Prezes Rady Właścicieli Pronar – Sergiusz Martyniuk, również wyraził entuzjazm z nawiązanej współpracy. „Najważniejsza jest myśl techniczna, która pozwala konstruować unikatowe urządzenia. Jestem przekonany, że współpraca z Wojskową Akademią Techniczną, w ramach której nowatorska koncepcja spotka się z realizacją, a projekt z wdrożeniem, zaowocuje zasilaniem polskiej gospodarki w coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania, konkurencyjne dla rynku zagranicznego” – podkreślił Dyrektor Martyniuk.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli również kluczowi przedstawiciele obu stron, w tym Prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, Dyrektor Instytutu Optoelektroniki (IOE) dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT, Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej IOE prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Konsultant Dyrektora IOE ds. Technologii Specjalnych Stanisław Dąbrowski oraz Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT. Firmę Pronar reprezentowali Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji Jarosław Kiryluk oraz Manager Działu HR – Krzysztof Lewczuk.

Podpisane 28.05.2024 w Warszawie porozumienie jest zwiastunem owocnej współpracy, która przyniesie szereg korzyści nie tylko dla firmy Pronar i Wojskowej Akademii Technicznej, lecz także rozwojowi całego sektora przemysłowego w Polsce.