Niezwykle dynamiczny rozwój naszej firmy został dostrzeżony przez ekspertów ekonomicznych Instytutu Europejskiego Biznesu (IEB). W XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 Pronar znalazł się w gronie wyróżnionych polskich przedsiębiorstw. Zostaliśmy też uhonorowani w kilku innych organizowanych przez IEB plebiscytach, gdzie brano pod uwagę różnorakie wskaźniki ekonomiczne.

Tytuł „Geparda Biznesu 2020” nasza firma otrzymała w związku z niezwykle dynamicznym rozwojem w ostatnich latach. Jak podał w swoim komunikacie IEB, średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w przypadku Pronaru aż 43,8 proc.

Na tym wyróżnień nie koniec, gdyż nasza firma została uhonorowana jeszcze w czterech innych konkursach i rankingach IEB, w których ujmowane są różne aspekty działalności biznesowej. A w szczególności w:

– XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 – wyróżnienie za średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r.

– VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 – wyróżnienie na podstawie wskaźników dynamiki rozwoju i efektywności

– XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 – wyróżnienie za oszacowaną w uproszczeniu wartość rynkową przedsiębiorstwa w październiku 2020 r.

– IX edycji Konkursu Wielki Modernizator 2020 – wyróżnienie przyznane na podstawie wartości odpisów amortyzacyjnych w latach 2018-2109.

Będący organizatorem w/w plebiscytów Instytut Europejskiego Biznesu zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Jak deklaruje IEB, jego eksperci w ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Powyższe tytuły potwierdzają pozycję rynkową Pronaru – największego producenta maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych w kraju – nie tylko jako wiodącej marki w swoich branżach, ale również wiarygodnego i godnego zaufania podmiotu dla potencjalnych partnerów handlowych lub kooperantów.