Lider branży rolniczej, komunalnej i recyklingowej dołączył do grona firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali.

 

PRONAR z racji niezwykle szerokiego wachlarza oferowanych produktów i usług, a także międzynarodowego zasięgu stał się bardzo wartościowym członkiem inicjatywy promującej współpracę między przedsiębiorcami, instytucjami edukacyjnymi, lokalnymi i regionalnymi władzami.

– Obecność  jednej z największych firm w naszym regionie i niekwestionowanego lidera w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej wzmacnia naszą organizację. Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe i innowacyjne zaplecze produkcyjno-usługowe otwiera nowe możliwości rozwoju i współpracy – mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali.

 – Cieszy nas to, że znaleźliśmy się w Klastrze Obróbki Metali jako lider branży rolniczej, recyklingowej, komunalnej i jeden z liczących przetwórców stali w Polsce. Swoją obecnością chcemy wspierać współpracę między innymi przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi – podkreśla dyrektor handlu i marketingu w Pronarze Jarosław Mioduszewski.

 Klaster Obróbki Metali zrzesza prawie 80 firm branży maszynowej i metalowej, a także 20 partnerów strategicznych – wyższe uczelnie, samorządy i instytucje otoczenia biznesu o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. PRONAR wstępuje w jego szeregi jako światowy innowator z ogromnym doświadczeniem na rynku.

klaster