Posypywanie w okresie zimowym dróg środkami zmniejszającymi śliskość zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowników. Pomocną w tym maszyną jest posypywarka PRONAR KPT40.

Służy ona do rozrzucania materiałów uszorstniających, m.in. piasku, kruszywa, a także środków chemicznych (chlorków: sodu, wapnia, magnezu). Posypywarka PRONAR KPT40 jest wyposażona w zbiorniki do dozowania i rozprowadzania po nawierzchni drogi roztworu solanki, która wspomaga działanie środków chemicznych oraz dłużej utrzymuje się na jezdni.
Posypywarka jest wyposażona w opatentowany przez Pronar system regulacji pojemności zasobnika, co pozwala na zmianę pojemności skrzyni ładunkowej z 4,5 do 6 m3. Jest to szczególnie istotne przy montowaniu posypywarki na różnych nośnikach. PRONAR KPT40 może być agregowana na pojazdach ciężarowych wyposażonych w platformę ładunkową lub innych spełniających wymagania montażowe.
W zbiorniku posypywarki jest zamontowane sito, które uniemożliwia załadowanie zbrylonego materiału, zapobiegając tym samym uszkodzeniu maszyny. Ładunek jest chroniony plandeką przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Transport materiału do układu rozsypującego odbywa się za pomocą podajnika taśmowego.
Pojemność zbiornika na roztwór (np. solanki) wynosi 1800 dm3. Szerokość rozsypywania można regulować w zakresie od 2 do 12 metrów. Istnieje też możliwość regulacji asymetrii rozrzutu z panelu sterującego (za pomocą siłownika elektrycznego) tak, aby rozrzutem był objęty jeden bądź dwa pasy ruchu. Zakres gramatury posypywania solą wynosi od 5 do 40 g/m2, a kruszywem – od 5 do 200 g/m2. KPT40 jest obsługiwana z kabiny nośnika, w której jest umieszczony ciekłokrystaliczny wyświetlacz pulpitu sterowniczego informujący operatora o parametrach pracy posypywarki.
Wszystkie elementy układu rozrzucającego, takie jak rynna zsypowa, dysk rozrzucający oraz łopatki są narażone na kontakt z solą. Dlatego zostały wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia im długą żywotność w silnie korozyjnym środowisku.
Za napęd w posypywarce KPT40 odpowiada koło wleczone (tzw. piąte koło). Zintegrowany układ hydrauliczny jest zasilany pompą umieszczoną na teleskopowym wysięgniku piątego koła. W porównaniu z posypywarką napędzaną silnikiem spalinowym, emitującym spaliny, powoduje to nie tylko oszczędność paliwa, ale chroni też środowisko naturalne.
PUS32H_KPT40_w pracy