Ogłoszenia

 1. 2023

  21.12.2023  – Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 – dokument pdf

 2. 2022

  30.12.2022  – Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 – dokument pdf

 3. 2021

  29.12.2021  – Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 – dokument pdf

 4. 2017
 5. 2016
 6. 2015
  2015.10.21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie budowy hali przemysłowej wraz z infrastrukturą z lokalizacją w Siemiatyczach, przy ul. Armii Krajowej
  Firma Pronar uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy hali przemysłowej zlokalizowanej w Siemiatyczach przy ulicy Armii Krajowej 41 wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe i Projektowe „ROB-STAN”, Stanisław Kocięba, 17-300 Siemiatycze, ul. Mickiewicza 3, w/w oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (9 pkt.) i jest ofertą najkorzystniejszą.

  2011.12.05 Zaproszenie do składania ofert na obsługę transportową.