27 czerwca w nadleśnictwie Żednia (woj. podlaskie) odbyło się szkolenie szkółkarskie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w którym wzięli udział także przedstawiciele Pronaru – z Prezesem Rady Właścicieli Sergiuszem Martyniukiem na czele.

Jednym z elementów szkolenia była prezentacja oferty firmy z Narwi połączona z pokazem pracy maszyn recyklingowych – przerzucarki kompostu MBA 4512g, mobilnego przesiewacza bębnowego MPB 18.47 i mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego MRW 2.85. Wspomagały je wielozadaniowa przyczepa T701 Halfpipe (idealna do pracy zarówno na budowie jak i w lesie) oraz równarka drogowa.

W części teoretycznej uczestników szkolenia zapoznano z historią i ofertą Pronaru, a także możliwościami produkcyjnymi i badawczymi fabryk. Głównym punktem był jednak pokaz dynamiczny wielotonowych maszyn. Wielkość, wysoka wydajność i solidność konstrukcji budziły podziw i ogromne zainteresowanie uczestników.

Wszyscy mogli zobaczyć na własne oczy, jak z udziałem nowoczesnych maszyn przebiega proces przygotowywania kompostu niezwykle przydatnego w szkółkarstwie. Pierwszym etapem było rozdrobnienie masy zielonej (m.in. dużych karp) za pomocą MRW 2.85. Tak przygotowany materiał przesiewano i rozdzielano na dwie różne frakcje za pomocą MPB 18.47, a następnie usypywano pryzmy. W celu przyspieszenia powstawania kompostu, masę napowietrzała przerzucarka MBA 4512g.

Przedstawiciele Pronaru serdecznie dziękują Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za możliwość zaprezentowania swojego sprzętu. Firma z Narwi po raz kolejny pokazała, że jej maszyny są niezawodne, przemyślane i bardzo wydajne. Do tego wspomagają wprowadzanie ekologicznych rozwiązań – jednym z nich jest bez wątpienia przygotowywanie kompostu.