Oparcie produkcji na podzespołach wytwarzanych we własnych fabrykach oraz szeroki asortyment wyrobów to charakterystyczne cechy Pronaru, wpływające na wysoką jakość i stabilność dostaw do kontrahentów firmy. W obecnej sytuacji geopolitycznej oraz trudnych czasach pandemii koronawirusa jeszcze wyraźniej widać, jak istotna w funkcjonowaniu Pronaru jest pewność ciągłego zaopatrzenia w stal i niezbędne do produkcji komponenty.
Różnorodna działalność Pronaru jest gwarancją jego niezakłóconej pracy. O przewadze konkurencyjnej firmy stanowi produkcja w ośmiu samodzielnych fabrykach i szeroki asortyment: maszyny rolnicze, komunalne, zaawansowane technicznie linie recyklingowe oraz wiele komponentów, w tym elementy metalowe, m.in.: ramy, burty, koła tarczowe, przekładnie, kompletne układy jezdne (także gąsienicowe), instalacje pneumatyczne i hydrauliczne, a nawet elementy plastikowe.
Tak szeroka oferta zapewnia Pronarowi nie tylko bardzo wysoki poziom samowystarczalności, ale także stabilność niezależną od koniunktury rynkowej w poszczególnych branżach. Daje to również przewagę w stosunku do innych producentów maszyn i komponentów na świecie. Oparcie produkcji na własnych komponentach daje także gwarancję jakości, która jest regularnie kontrolowana w Centrum Badawczo-Rozwojowym Pronaru.
Niezależność Pronaru wiąże się również z racjonalnie prowadzoną polityką magazynową. Stany magazynowe są zarządzane w taki sposób, aby nie było opóźnień dostaw komponentów do produkcji, co przekłada się na terminowość dostarczania maszyn i innych produktów Pronaru. Niezagrożone są także dostawy stali do produkcji, gdyż pochodzi ona z własnej hurtowni Pronaru.
Realizowanie zamówień zgodnie z harmonogramem jest też zasługą sprawnego transportu. Pronar współpracuje ze sprawdzonymi firmami, które terminowo dostarczają maszyny i komponenty wprost do klientów. Nabywca może być zatem pewien, że również w tym względzie nie wystąpią opóźnienia.
Niezależność to jedna z unikatowych cech Pronaru. Ponad 30-letnie doświadczenie na rynkach zagranicznych pozwoliło dopracować wszystkie procesy – od planowania produkcji, przez politykę magazynową i montaż aż po sprawnie działające zaopatrzenie w części zamienne. To wszystko sprawia, że Pronar – nawet w bardzo trudnych i niepewnych czasach – gwarantuje swoim partnerom bezcenny spokój.