Zostaliśmy laureatem konkursu „Organizacja ucząca się 2016”, w kategorii Średnie i Duże Przedsiębiorstwa. Głównym celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się min. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą zarządzania stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

www_pronar_organizacjauczacasie