W najnowszym wydaniu kwartalnika Pronar:

miniatura_aktualnosci » Targi DEMOPARK w Turyngii
» Szepietowo 2017
» Targi w Niemczech, Finlandii i Szwecji
» Zapraszamy na Agritechnikę
» PROW 2014-2020
miniatura_zielonka » Największy przetrząsacz w ofercie – PRONAR PWP900
» Seria wozów paszowych DVMP
» Pomoże obniżyć koszty- PRONAR VMP10S
» Ułatwia i przyspiesza pracę – PRONAR Z500K
» Opinie użytkowników
miniatura_komunalne » Mobilny przenośnik taśmowy – PRONAR MPT 24G
» Pomaga przy wilgotnym materiale – PRONAR MPB 20.55
» Rozdrabniacz na ramie hakowej – PRONAR MRW 2.85H
» Doceniony przez niemieckich użytkowników – PRONAR MRW 2.85g
» Największy przesiewacz na gąsienicach – PRONAR MPB 20.72g
» Recykling odpadów wielkogabarytowych
» Nowa seria kosiarek bijakowych BKD
» Przegląd oferty pługów i posypywarek
» Opinie użytkowników
miniatura_przyczepy » Znakomite parametry – PRONAR T900XL
» Potrzebują mniej mocy – przegląd oferty rozrzutników serii NV
» Kupuje ją coraz więcej rolników – PRONAR PT612
» Łatwe manewrowanie – PRONAR PT510 i PT512
» Przegląd oferty przyczep skorupowych i hakowych
» Niezastąpione w transporcie pasz – PRONAR T400, T900 i T902
» Nie trzeba dodatkowych maszyn – PRONAR TB-4
» Opinie użytkowników
miniatura_technlogie » Wydajna i precyzyjna – linia do produkcji profili burtowych
» Rygorystyczna kontrola jakości – osie do przyczep i maszyn
» Systemy hydrauliczne najnowszej generacji
» Badania wytrzymałości zmęczeniowej kół
» Technika dla natury – nowy system zarządzania środowiskowego
» Z optymizmem patrzę w przyszłość – dilerzy Pronaru
» Nowe modele – KIOTI PX1053 i PX1153

Pobierz najnowszy kwartalnik Pronar

kwartalnik pronar 42

Zapisz się do bezpłatnej prenumeraty!

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatną wersję kwartalnika Pronar, prosimy o wypełnienie danych do wysyłki:

Imię*

Nazwisko*

Ulica, numer*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Adres e-mail**

(*)- pola obowiązkowe, jeśli chcesz otrzymywać prenumeratę

(**)- pola obowiązkowe, jeśli chcesz otrzymywać elektroniczną prenumeratę

Przeczytałem i zaakceptowałem politykę prywatności.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pronar Sp. z o .o. w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie;*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.) pochodzących od Pronar Sp. z o .o.;*

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Pronar Sp. z o .o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138, 650..);*

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”).
PRONAR ustanowił Inspektora Danych Osobowych, Kontakt pisemny Barbara Kuczko PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl;
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ),
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego podstawą będzie zgoda ( art. 6 usta 1 lit a RODO).
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz firmom kurierskim w zakresie wysyłki czasopisma.
Dane osobowe przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, albo do momentu wycofania zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego a po tych okresach zgodnie z przepisami prawa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora : dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania kwartalnika lub informowania o oferowanych przez PRONAR produktach lub usługach.

Zapisz

Zapisz

Zapisz