Pronar znalazł się w wąskim gronie firm wyróżnionych za podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu. Kapituła programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności” przyznała spółce tytuły „Dobrego Pracodawcy” i „Eko Firmy” za działania na rzecz pracowników, a także rozwój z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego.

Uroczystego przedstawienia laureatów programu oraz wręczenia pamiątkowych statuetek dokonano podczas Europejskiego Forum Biznesu w Katowicach (22.11.). Wydarzenie obywało się pod patronatem m.in. Parlamentu Europejskiego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pronar reprezentował Krzysztof Lewczuk (na zdj.), który jako kierownik Działu Kadr odpowiada za politykę zatrudnienia w spółce.

Tytuł „Dobrego Pracodawcy” przyznano firmie za ciągły, stabilny wzrost zatrudnienia wyłącznie w oparciu o formę umowy o pracę, a także szereg innych działań. Doceniono m.in. fakt, że rosną nakłady na szkolenia, posiłki pracownicze są dofinansowywane, a osobom z dalszych części kraju spółka udostępnia służbowe mieszkania. Wszyscy mają też zniżki w działającej przy firmie szkole latania, gdzie mogą zdobyć licencję pilota szybowcowego i samolotów ultralekkich.

Pronar wyróżniono również za starania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego tytułem „Eko Firmy”. Spółka sukcesywnie zmniejsza swój ślad węglowy, co potwierdzają stosowne certyfikaty, a ponad 95 proc. wytwarzanych przez nią odpadów jest poddawane recyklingowi. Do tego intensywnie edukuje w tym zakresie swoich pracowników oraz wspiera w zbiórce odpadów lokalne instytucje w myśl wspólnej troski o zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych Podlasia dla przyszłych pokoleń.