Pronar znalazł się w gronie laureatów „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021”. Nasza firma została wyróżniona za innowacyjny projekt związany z rozwojem mobilnych linii do przetwarzania odpadów komunalnych. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas tegorocznej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w dn. 26-29 września w Toruniu.

W imieniu Sergiusza Martyniuka, prezesa Rady Właścicieli Pronaru nagrodę odebrali Sławonir Zubrycki, pełnomocnik zarządu ds. funduszy unijnych oraz Jarosław Kiryluk, kierownik Wydziału Wdrożeń. Drugi z panów bezpośrednio odpowiadał za wyróżniony projekt pn. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

Nagrodzony projekt wpisuje się w szerszą strategię rozwoju rozwiązań recyklingowych, które nasza firma produkuje na potrzeby odbiorców z branży odpadowej w Polsce i ponad 80 innych krajach. Stale rozwijana rodzina produktów obejmuje kilkadziesiąt modeli mobilnych rozdrabniaczy wolno- i szybkoobrotowych, przesiewaczy bębnowych, przenośników taśmowych oraz przerzucarkę kompostu.

Jak podkreślają nagradzający wprowadzenie na rynek innowacyjnych maszyn do recyklingu marki Pronar daje przedsiębiorstwom zupełnie nowe narzędzia do racjonalizacji gospodarki odpadami. Ich mobilny charakter pozwala je łatwo transportować z miejsca na miejsce, a poszczególne rozwiązania można zestawiać w efektywne linie do konkretnych zadań. Obok aspektów środowiskowych i biznesowych, projekt przyczynił się również m.in. do redukcji bezrobocia, rozwoju firm z sektora MŚP oraz intensyfikacji współpracy z uczelniami. Powstałe maszyny znalazły też licznych odbiorców na rynku światowym, więc mogą być z powodzeniem stawiane za przykład sukcesu polskiego przemysłu i rodzimej myśli technicznej.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest przyznawana od 6 lat. Charakterystyczna statuetka w ręce innowatorów i inwestorów, których – jak to ujęli organizatorzy – sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.