W drugiej dekadzie października w Uniejowie (woj. łódzkie) odbyła się trzecia edycja Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju, na którym Pronar otrzymał prestiżową nagrodę za projekt i wdrożenie mobilnej linii do przetwarzania odpadów komunalnych.

Forum zgromadziło przedstawicieli samorządu lokalnego, nauki i biznesu, a także administracji publicznej. Podczas imprezy odbyły się liczne panele dyskusyjne. Przyznaną Pronarowi nagrodę wręczyła prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, a odebrał ją kierownik sprzedaży sprzętu komunalnego i recyklingowego Wojciech Klepacki. Nagroda została przyznana firmie za projekt i wdrożenie mobilnej linii do przetwarzania odpadów komunalnych. Nagrodzone przedsięwzięcie oceniono jako nowatorską inwestycję zmieniającą kraj, a doceniono ją za innowacyjność, wykorzystywanie nowych technologii i znaczący wpływ na rozwój zagospodarowania odpadów komunalnych.
Mobilna linia do przetwarzania odpadów komunalnych Pronaru składa się z zaawansowanych technicznie, wydajnych i wytrzymałych rozdrabniaczy, przerzucarki kompostu, komory sortowniczej, a także mobilnych przenośników taśmowych (MPT 24g, MPT 18g, MPT 15g i MPT 10). Prace badawcze maszyn recyklingowych wchodzących w skład mobilnej linii do przetwarzania odpadów są prowadzone w nowo wybudowanej fabryce Pronaru w Siemiatyczach. Ich projekty i modernizacje są opracowywane przez specjalistów Wydziału Wdrożeń i Centrum Badawczo-Rozwojowego, które jest wyposażone w światowej klasy sprzęt pomiarowy i diagnostyczny.
Działanie wdrażanych do produkcji i unowocześnianych maszyn jest sprawdzane i kontrolowane podczas testów eksploatacyjnych. Daje to pewność, że każda z nich spełnia założone parametry wydajności i wszelkie normy gwarantujące bezpieczną eksploatację.