Gama Mobilnych Rozdrabniaczy Wolnoobrotowych Pronar MRW poszerzyła się o nowy wariant z możliwością agregacji na hakowca.

W wielu przypadkach przedsiębiorstwa składowania i przetwarzania odpadów są instalacjami stacjonarnymi. W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie powstała wersja MRW 2.85h.
W sytuacji, gdzie rozdrabniacz rzadko zmienia miejsce pracy, a przedsiębiorstwo posiada pojazdy z platformą do transportowania kontenerów hakowych można zrezygnować z autonomicznego układu jezdnego, osi czy podwozia gąsienicowego. Wyeliminowanie tych podzespołów pozwoliło obniżyć koszt zakupu maszyny, a w dalszej perspektywie użytkowania przyczynia się do dodatkowych oszczędności, gdzie są wyeliminowane koszty eksploatacji i serwisu: opon, instalacji hamulcowych, pneumatycznych, elektrycznych, hydraulicznych.
Przewożenie na większe odległości jest możliwe na przyczepach i ciężarówkach wyposażonych w system hakowy. Przestawianie na składowisku jest możliwe dzięki hydraulicznie opuszczanym kołom i uniwersalnemu dyszlowi. Czas przygotowania rozdrabniacza do zmiany jego pozycji zajmuje zaledwie kilka minut.
Nowa konstrukcja podwozia pozostaje w relacji do jakości i wydajności rozdrabniania odpadów dotychczas oferowanych rozdrabniaczy. Wysokość załadunku 2,5m, a rozładunku między 2,5 a 4,8m pozwolą maszynie znaleźć zastosowanie w ciaśniejszych i mniejszych magazynach.
Dodatkową nowość stanowi opcjonalny silnik elektryczny, do wykorzystania tam, gdzie możliwe jest dostarczenie zasilania elektrycznego, co dodatkowo wyeliminuje koszty związane z eksploatacją silnika spalinowego.

Szczegóły produktu na stronie: http://pronar-recycling.com/oferta/rozdrabniacze/mrw-2-85h/