Pronar produkuje wiele modeli kosiarek bijakowych, tzw. mulczerów. Ich główne zadania to wykaszanie podłoża i rozdrabnianie pokosu. Stosuje się je w miejscach trudnodostępnych, zaniedbanych, a także tam, gdzie inne maszyny okazują się nieskuteczne w pracy na nierównym podłożu lub mają trudności z koszonym materiałem.
Oferta maszyn komunalnych Pronaru jest na tyle szeroka, że umożliwia nabywcy wybór produktów najbardziej dopasowanych do jego potrzeb. Pronar produkuje kosiarki bijakowe tylno-boczne serii BBK M, tylno-czołowe serii BK M oraz serii BKD z przesuwem równoległym. Aby mulczery Pronaru mogły osiągnąć optymalne parametry robocze, muszą być agregowane z ciągnikami o odpowiedniej mocy. Zakres szerokości roboczej kosiarek bijakowych waha się od 1,1 m (kosiarki tylno-czołowe serii BK M i BKD z przesuwem równoległym, współpracujące z ciągnikami o mocy nie mniejszej niż 25 KM) do aż 2,5 m (kosiarki serii BK M i BKD współpracujące z ciągnikami o mocy nie mniejszej niż 90 KM).
Do koszenia rowów, skarp, wałów przeciwpowodziowych itp. miejsc można wykorzystać kosiarki tylno-boczne serii BBK M o szerokościach od 1,2 do 2,0 m (współpracują z ciągnikami o mocy 30-70 KM). Ich układy zawieszenia pozwalają na pracę poza obrysem ciągnika, a także obrót w dół lub w górę w taki sposób, że możliwe jest koszenie zboczy i skarp. Zakres pracy kosiarek tylno-bocznych Pronaru wynosi od 65 stopni w dół i do 96 stopni w górę. Istotną cechą tych maszyn jest umieszczenie ich osi obrotu poza obudową wału koszącego, co zapewnia pełne pokrycie koszonej powierzchni szerokością wału i zabezpiecza przed wyrzucaniem materiału z boku kosiarki. Konstrukcja kosiarek serii BBK M umożliwia także pielęgnacyjne przycinanie żywopłotów i drzew przy ich pionowym ustawieniu.

Do pielęgnacji trudnodostępnych miejsc (przeciwskarpy, głębokie rowy) przeznaczone są tylne wysięgniki wielofunkcyjne serii WWT o zasięgach roboczych od 4 do 8 metrów. Wysięgniki Pronaru serii WWT pracują z prawej strony nośnika, np. ciągnika. Wykorzystanie ciągników o masie od 5,5 t umożliwia koszenie przy użyciu nawet największych wysięgników serii WWT o zasięgu aż do 8 metrów.
Wysięgniki PRONAR serii WWP są agregowane z przodu nośników, np. z ciągnikami o masie od 4 ton, a także z samochodami specjalistycznymi Mercedes-Benz Unimog. Połączenie z Unimogiem umożliwia pracę o zasięgu roboczym 5 metrów, a z ciągnikiem – 5 lub 6 metrów . Konstrukcja wysięgnika zapewnia łatwą zmianę z prawej strony nośnika na lewą, co pozwala na wygodną pracę w sadach lub przy drogach dwupasmowych i poruszanie się zgodnie z ruchem drogowym (np. przy wykaszaniu pasa zieleni między jezdniami).
Wysięgniki wielofunkcyjne współpracują z wieloma modelami głowic koszących kosiarek bijakowych. Ciężkie głowice kosiarek bijakowych serii GK o szerokości roboczej 110 i 140 cm charakteryzują się konstrukcją i zastosowaniem podobnym do kosiarek bijakowych serii BK M i są przeznaczone do pracy na trudnych podłożach, w tym do wykaszania bardzo zaniedbanych poboczy. W przypadku pracy na terenach, gdzie prowadzona jest pielęgnacja cykliczna, warto zastosować lekkie głowice koszące (seria GK L) o szerokości roboczej od 80 do 140 cm. Konstrukcje tych głowic w mniejszym stopniu obciążają zestawy robocze wysięgnik-ciągnik, co przekłada się na ich lepszą pracę, a także wymaga mniejszej mocy ciągnika niż w przypadku pracy z głowicami ciężkimi.

Uzupełnieniem oferty narzędzi Pronaru do wysięgników są: głowica specjalistyczna do przycinki drzew (4-tarczowa piła GP200), małe i duże nożyce do żywopłotów i gałęzi (GT150 i GN200), odmularka do rowów melioracyjnych służąca do usuwania roślinności i naniesionych przez wodę piasku oraz osadów (GO800), a także myjka do znaków drogowych (GM500).
Niezależnie od masy i mocy ciągnika, rodzaju wykonywanej pracy oraz stopnia zaniedbania terenu, stosowanie wysięgników Pronaru z głowicami roboczymi poprawia estetykę pielęgnowanych miejsc.