O nas

Zajmujemy się produkcją i sprzedażą maszyn oraz urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych, transportowych i recyklingu. Jesteśmy liczącym się na świecie producentem elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych.

Główna siedziba znajduje się w Narwi, ok. 40 km na południowy wschód od Białegostoku. Pro” oznacza produkcję, „Nar” to skrót od Narwi – stąd pochodzi nazwa firmy. Nasza firma to 2 500 zatrudnionych pracowników, 8 nowoczesnych fabryk, w których na powierzchni 80 boisk piłkarskich powstaje codziennie 4 tysiące części z blisko 600 ton stali. Nieustannie inwestujemy w swój rozwój technologiczny, aby być nie tylko wiodącym producentem sprzętów rolniczych, ale również prekursorem wyznaczającym kierunek rozwoju naszej branży.

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów do pracy w Wydziale Wdrożeń – liczącym blisko 100 inżynierów biurze konstrukcyjno – technologicznym z własną prototypownią i modelarnią.

Oferujemy pracę w charakterze:

   • Mechanika – projektanta konstrukcji maszyn
   • Konstruktora oprzyrządowania
   • Automatyka
   • Elektrotechnika / Projektanta wiązek elektrycznych
   • Projektanta hydrauliki maszynTwój zakres obowiązków

   • Przygotowywanie koncepcji nowych rozwiązań maszyn rolniczych, komunalnych lub recyklingowych – w zakresie konstrukcji stalowych, automatyki, elektryki bądź układów hydrauliki siłowej (w zależności od powierzonego obszaru)
   • Projektowanie oprzyrządowania na produkcji bądź (w przypadku automatyków) programowanie PLC i tworzenie wizualizacji panelów HMI
   • Wdrażanie usprawnień oraz projektów związanych z poprawą jakości oraz redukcją kosztów
   • Tworzenie dokumentacji technicznej, schematów, itp.
   • Uzgodnienia techniczne z podwykonawcami i dostawcami
   • Ścisła współpraca z działem produkcyjnym oraz z działami handlu i zaopatrzenia


Nasze wymagania

   • Wykształcenie techniczne kierunkowe (preferowane wyższe, odpowiednio do powierzonego obszaru – mechanika, automatyka elektrotechnika bądź pokrewne)
   • Znajomość rysunku technicznego
   • Wskazana znajomość AutoCAD, Solid Edge lub Solid Works
   • Wskazana znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej
   • Posiadanie prawa jazdy kat. B
   • Umiejętność pracy w zespole i budowania relacji


Mile widziane

   • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym
   • Znajomość Solid Works SAP (moduł PP)
   • Znajomość języka rosyjskiego i/lub niemieckiego


Oferujemy

   • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz regularne podwyżki
   • Udział w specjalistycznych szkoleniach i projektach rozwojowych, możliwość zdobycia bardzo dużego doświadczenia zawodowego w rożnych kierunkach pod okiem specjalistów
   • Pracę w młodym zespole w przyjaznej atmosferze
   • Dofinansowane wyżywienie w stołówce firmowej
   • Zniżkę pracowniczą na ofertę szkoły lotniczej Pronar (kurs pilota, loty szybowcem)
   • Atrakcyjną ofertę grupowego ubezpieczenia na życie, PPK oraz pożyczki zakładowej

      Aplikuj      


Przesyłając aplikację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, zamieszczonego w CV zdjęcia (wizerunku) oraz innych danych na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji u Pracodawcy Pronar Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew, co będzie miało wpływ na bardziej efektywne jego przeprowadzenie, w tym ułatwienie komunikacji z pracodawcą.
Klauzula informacyjna
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Pronar Sp. z o.o. z Siedzibą w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew, nr KRS 0000139188, a podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.
2) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, adres korespondencyjny: Pronar Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew, adres e-mail: iod@pronar.pl
3) moje dane osobowe będą przetwarzane przez Pronar Sp. z o.o. w Narwi w związku z realizacją procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy ( art. 6 ust 1 lit c RODO) w przypadku danych ,których podanie jest wymagane przepisami w/w kodeksu, oraz dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust1 lit a RODO) w przypadku podania pozostałych danych
4) moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana i nie wyrażę zgody na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
5) w przypadku wyrażenia dobrowolnej. zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po tym terminie CV zostanie automatycznie usunięte z bazy danych, chyba, że potwierdzę po tym czasie aktualność zawartych w nim danych i wyrażę zgodę na jego dalsze przechowywanie na potrzeby przyszłych rekrutacji.
6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzanie RODO.
8) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym obcym odbiorcom danych.
9) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.
11) Pronar Sp. z o.o w Narwi może przetwarzać moje dane osobowe także w celu ustalenia dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust 1 lit f RODO).
12) jestem świadomy, iż przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i koniecznie do prawidłowego i efektywnego przeprowadzania procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele.
13) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia pracodawcy od obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania.
14) pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.