Konkurs „Pronar oczami dziecka” II edycja 2017

Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę plastyczną, której głównym tematem będzie produkt, logo, siedziba lub inny atrybut kojarzący się z marką Pronar.


KONKURS PLASTYCZNY PRONAR 2017

Maja, lat 2↑ Maja, lat 2
Filip, lat 5↑ Filip, lat 5
Filip, lat 7↑ Filip, lat 7
Konrad, lat 5↑ Konrad, lat 5
Filip, lat 5↑ Filip, lat 5
Filip, lat 8↑ Filip, lat 8
Patrycja, lat 11↑ Patrycja, lat 11
Nina, lat 6↑ Nina, lat 6
Paulina, lat 10↑ Paulina, lat 10
Ksawery, lat 7↑ Ksawery, lat 7
Mikołaj, lat 8↑ Mikołaj, lat 8
Jakub, lat 9↑ Jakub, lat 9
Robert, lat 11↑ Robert, lat 11
Jakub, lat 7↑ Jakub, lat 7
Kacper, lat 7↑ Kacper, lat 7
Cezary, lat 11↑ Cezary, lat 11
Jakub, lat 11↑ Jakub, lat 11
Kacper, lat 11↑ Kacper, lat 11
Klaudia, lat 10↑ Klaudia, lat 10
Blanka, lat 10↑ Blanka, lat 10
Anna, lat 5↑ Anna, lat 5
Julian, lat 7↑ Julian, lat 7
Mateusz, lat 7↑ Mateusz, lat 7
Karol, lat 5↑ Karol, lat 5
Daniel, lat 8↑ Daniel, lat 8
Dawid, lat 9↑ Dawid, lat 9
Karolina, lat 10↑ Karolina, lat 10
Karol, lat 11↑ Karol, lat 11
Adrian, lat 11↑ Adrian, lat 11
Patrycja, lat 10↑ Patrycja, lat 10
Katarzyna, lat 8↑ Katarzyna, lat 8
Lena, lat 8↑ Lena, lat 8
Kuba, lat 8↑ Kuba, lat 8
Kacper, lat 10↑ Kacper, lat 10
Kacper, lat 9↑ Kacper, lat 9
Urszula, lat 8↑ Urszula, lat 8
Oliwia, lat 10↑ Oliwia, lat 10
Sebastian, lat 7↑ Sebastian, lat 7
Aleksander, lat 5↑ Aleksander, lat 5
Oliwia, lat 4↑ Oliwia, lat 4
Sabina, lat 10↑ Sabina, lat 10
Adam, lat 3↑ Adam, lat 3
Hubert, lat 9↑ Hubert, lat 9
Jakub, lat 7↑ Jakub, lat 7
Jakub, lat 6↑ Jakub, lat 6
Maja, lat 4↑ Maja, lat 4
Filip, lat 7↑ Filip, lat 7
Bartłomiej, lat 8↑ Bartłomiej, lat 8
Jakub, lat 8↑ Jakub, lat 8
Kacper, lat 9↑ Kacper, lat 9
Maria, lat 6↑ Maria, lat 6
Martyna, lat 10↑ Martyna, lat 10
Marta, lat 10↑ Marta, lat 10
Maria, lat 9↑ Martia, lat 9
Nikola, lat 5↑ Nikola, lat 5
Pawel, lat 4,5↑ Paweł, lat 4,5
Piotr, lat 6↑ Piotr, lat 6
Daria, lat 10↑ Daria, lat 10
Dawid, lat 8↑ Dawid, lat 8
Elżbieta, lat 10↑ Elżbieta, lat 10
Ola, lat 7↑ Ola, lat 7
Aleksandra, lat 11↑ Aleksandra, lat 11
Aleksandra, lat 10↑ Aleksandra, lat 10
Aleksandra, lat 10↑ Aleksandra, lat 11
Amelia, lat 7↑ Amelia, lat 7
Jakub, lat 8↑ Jakub, lat 8
Julia, lat 7↑ Julia, lat 7
Kacper, lat 7↑ Kacper, lat 7
Karol, lat 7↑ Karol, lat 7
Karol, lat 10↑ Karol, lat 10
Maciej, lat 11↑ Maciej, lat 11
Magdalena, lat 8↑ Magdalena, lat 8
Maja, lat 6↑ Maja, lat 6
Mateusz, lat 7↑ Mateusz, lat 7
Natalia, lat 8↑ Natalia, lat 8
Natalia, lat 9↑ Natalia, lat 9
Oskar, lat 5↑ Oskar, lat 5
Patryk, lat 8↑ Patryk, lat 8
Tomasz, lat 7↑ Tomasz, lat 7
Wioletta, lat 10↑ Wioletta, lat 10
Adam, lat 6↑ Adam, lat 6
Kamila, lat 9↑ Kamila, lat 9
Agata, lat 5↑ Agata, lat 5
Amelia, lat 8↑ Amelia, lat 8
Daria, lat 8↑ Daria, lat 8
Ewa, lat 8↑ Ewa, lat 8
Gabriel, lat 4↑ Gabriel, lat 4
Jakub, lat 7↑ Jakub, lat 7
Jakub, lat 8↑ Jakub, lat 8
Krystian, lat 6↑ Krystian, lat 6
Maciej, lat 7↑ Maciej, lat 7
Magda, lat 5↑ Magda, lat 5
Magdalena, lat 10↑ Magdalena, lat 10
Marcjan, lat 2↑ Marcjan, lat 2
Maria, lat 6↑ Maria, lat 6
Marta, lat 7↑ Marta, lat 7
Martyna, lat 8↑ Martyna, lat 8
Mateusz, lat 3↑ Mateusz, lat 3
Patrycja, lat 12↑ Patrycja, lat 12
Paulina, lat 9↑ Paulina, lat 9
Wiktor, lat 3↑ Wiktor, lat 3
Wiktoria, lat 8↑ Wiktoria, lat 8
Wojciech, lat 10↑ Wojciech, lat 10
Zosia, lat 5↑ Zosia, lat 5
Julian, lat 8↑ Julian, lat 8
Filip, lat 8↑ Filip, lat 8
Grzegorz, lat 5↑ Grzegorz, lat 5
Kacper, lat 5↑ Kacper, lat 5
Aleksander, lat 7↑ Aleksander, lat 7
Kacper, lat 5↑ Kacper, lat 5
Albert, lat 7↑ Albert, lat 7
Julia, lat 6↑ Julia, lat 6
Bartosz, lat 9↑ Bartosz, lat 9
Wioletta, lat 10↑ Wioletta, lat 10
Aleksander, lat 8↑ Aleksander, lat 8
Wiktor, lat 5↑ Wiktor, lat 5
Bartosz, lat 8↑ Bartosz, lat 8
Martyna, lat 7↑ Martyna, lat 7
Lena, lat 10↑ Lena, lat 10
Faustyna, lat 8↑ Faustyna, lat 8
Szymon, lat 9↑ Szymon, lat 9
Mateusz, lat 9↑ Mateusz, lat 9
Amelia, lat 9↑ Amelia, lat 9
Jakub, lat 10↑ Jakub, lat 10
Gabrysia, lat 6↑ Gabrysia, lat 6
Paula, lat 6↑ Paula, lat 6
Zuzia, lat 7↑ Zuzia, lat 7
Jan, lat 3↑ Jan, lat 3
Pola, lat 3↑ Pola, lat 3
Filip, lat 3↑ Filip, lat 3
Aleksander, lat 10↑ Aleksander, lat 10
Filip, lat 10↑ Filip, lat 10
Kamil, lat 9↑ Kamil, lat 9
Gabriel, lat 9↑ Gabriel, lat 9
Bartosz, lat 9↑ Bartosz, lat 9
Damian, lat 9↑ Damian, lat 9
Karol, lat 10↑ Karol, lat 10
Michał, lat 9↑ Michał, lat 9
Tymoteusz, lat 9↑ Tymoteusz, lat 9
Zofia, lat 10↑ Zofia, lat 10
Szymon, lat 9↑ Szymon, lat 9
Milena, lat 6↑ Milena, lat 6
Mateusz, lat 8↑ Mateusz, lat 8
Julia, lat 6↑ Julia, lat 6
Aleksandra, lat 12↑ Aleksandra, lat 12
Aleksandra, lat 12↑ Aleksandra, lat 12
Aleksandra, lat 6↑ Aleksandra, lat 6
Michał, lat 1,4↑ Michał, lat 1,4
Marta, lat 6↑ Marta, lat 6
Edyta, lat 11↑ Edyta, lat 11
Konrad, lat 8↑ Konrad, lat 8
Dominik, lat 8↑ Dominik, lat 8
Piotr, lat 10↑ Piotr, lat 10
Michał, lat 6↑ Michał, lat 6
Michał, lat 6↑ Michał, lat 6
Julia, lat 11↑ Julia, lat 11
Lena, lat 6↑ Lena, lat 6
Mateusz, lat 11↑ Mateusz, lat 11
Michał, lat 9↑ Michał, lat 9
Jakub, lat 3↑ Jakub, lat 3
Maja, lat 6↑ Maja, lat 6
Michał, lat 4↑ Michał, lat 4
Łukasz, lat 6↑ Łukasz, lat 6
Adam, lat 3↑ Adam, lat 3
Bartosz, lat 6↑ Bartosz, lat 6
Jakub, lat 8↑ Jakub, lat 8
Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu „Pronar oczami dziecka” (do pobrania)
logo_pdf

Zgłoś udział on-line

  Formularz zgłoszeniowy do konkursu:

  „Pronar oczami dziecka II edycja 2017”

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka - Uczestnika Konkursu (**):

  Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Wiek (*)

  w konkursie „Pronar oczami dziecka” na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu.


  Dane rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu:

  Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Ulica i numer domu (*)

  Kod pocztowy (*)

  Miejscowość (*)

  Wybierz kraj (*)

  Adres email (*)

  Numer telefonu (*)

  Adres korespondencyjny

  Załącz Rysunek (max. 2Mb) (*)

  Twoje uwagi

  (*)- pola obowiązkowe

  (**) dane wypełnia rodzic lub opiekun prawny

  Oświadczam, że jest zgłoszony Uczestnik Konkursu jest autorem zgłoszonego Rysunku oraz, że nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.(*)

  Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. (*)

  Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego na konkurs Rysunku na Organizatora – Pronar Sp. Zo.o. - na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. (*)

  W przypadku niezgodności z prawdą ww. Formularza zgłoszeniowego zgadzam się ponieść całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. (*)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji konkursu. (*)

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Pronar Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych (w tym newsletter) dotyczących usług i produktów, które oferuje Pronar Sp. z o.o.

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Pronar Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew na podany adres zamieszkania informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów, które oferuje Pronar Sp. z o.o.

  KONKURS_PLASTYCZNY_wyniki_2017

  Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego
  „Pronar oczami dziecka” II edycja 2017

  Wiemy, że czekaliście na nie z niecierpliwością. Komisja Konkursowa miała duży problem z wyborem najlepszych. Otrzymaliśmy wiele znakomitych prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi i wielkim zaangażowaniem. Ocenie podlegała estetyka pracy, ujęcie tematu, pomysł, samodzielność i technika wykonania, zgodność z regulaminem oraz wiek uczestnika.

  Nagrodę Główną otrzymują:

  I kategoria: dzieci w wieku do 6 lat
  Aleksandra (lat 6)

  Aleksandra, lat 6

  II kategoria: dzieci w wieku 7-9 lat
  Kamil (lat 9)

  Kamil, lat 9

  III kategoria: dzieci w wieku 10-12 lat
  Elżbieta, lat 10

  Elżbieta, lat 10

  Nagrodę Specjalną za największą ilość ”Like-ów” na fanpege Pronar na Facebooku otrzymuje:
  Patrycja, lat 11

  konkurs_POD_Kornelia_Hałuszka_lat7

  W tym roku komisja konkursowa postanowiła wyróżnić trzy prace za staranność wykonania i wybraną technikę plastyczną:

  Dzieci w wieku do 6 lat:

  Lukasz, lat 6 – połączenie kredki woskowej i czarnej farby

  KPOD_lukasz_kuczko_6lat_23052017

  Dzieci w wieku 7-9 lat:

  Szymon, lat 9 – wyklejanka z bibuły

  KPOD_szymon_sierocki_9lat_22052017

  Dzieci w wieku 10-12 lat:

  Aleksandra, lat 12 – połączenie kredki ołówkowej oraz wyklejanki z bibuły

  KPOD_aleksandra_ostaszewska_12lat_22052017

  Wszyscy uczestnicy otrzymują upominek od firmy.

  Dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy.

  Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej -zakładka prace.

  REGULAMIN KONKURSU „Pronar oczami dziecka” (do pobrania)

  logo_pdf

  Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu „Pronar oczami dziecka” (do pobrania)

  logo_pdf

  REGULAMIN KONKURSU
  „Pronar oczami dziecka
  II edycja 2017”
  (dalej „Regulamin”)

  § 1 DEFINICJE

  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Pronar oczami dziecka II edycja 2017” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  2. „Organizator” – organizatorem konkursu „Pronar oczami dziecka II edycja 2017” jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 101 A., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139188, NIP 543-02-00-939, kapitał zakładowy 51 000 zł, pokryty w całości.
  3. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie ” jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 101 A., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego
  w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139188, NIP 543-02-00-939, kapitał zakładowy 51 000 zł, pokryty w całości.
  4. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony www.pronar.pl/konkurs oraz w ramach fanpage https://www.facebook.com/pronar.narew/
  5. „Rysunek” – praca plastyczna wykonana indywidualnie (bez pomocy osób trzecich) dowolną technika plastyczną:
  – rysunek wykonany dowolną techniką,
  – praca malarska wykonana dowolną techniką,
  – wycinanka, wydzieranka, kolaż
  przesłana do organizatora konkursu w formie papierowej lub formacie JPG, PDF.
  6. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku 1-12 lat reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  7. „Nagroda Główna” – zestaw markowych zabawek/ klocków i zestaw firmowych gadżetów oraz dyplom uznania. W ramach konkursu przewidziano trzy Nagrody Główne w trzech kategoriach wiekowych.
  8. „Nagroda Specjalna” – zestaw markowych zabawek/ klocków i zestaw firmowych gadżetów oraz dyplom uznania.
  9. „Nagroda Gwarantowana” – zestaw upominków firmowych, przewidziany dla każdego uczestnika konkursu.
  10. „Formularz zgłoszeniowy” – wypełniony formularz będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, wysłany pocztą lub kurierem do Organizatora konkursu lub formularz on-line dostępny na stronie WWW.pronar.pl/konkurs w zakładce formularz zgłoszeniowy wysłany do Organizatora Konkursu za pośrednictwem witryny www.pronar.pl.

  § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Pronar.
  2. Konkurs rozpoczyna się on w dniu 10.04.2017 r. o godz. 10.00 i trwa do 22.05.2017 r. do godz. 14.00.
  3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony www.pronar.pl/konkurs oraz w ramach fanpage https://www.facebook.com/pronar.narew/.
  4.1. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za konkurs.
  4.2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany.
  5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być dziecko w wieku do 12 lat reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgłoszone do konkursu na podstawie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
  6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
  7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  8. Uczestnik może przesłać dowolną ilość Rysunków przez cały okres trwania konkursu.

  § 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1.1. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www.pronar.pl/konkurs, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie kliknięcia lub zaznaczenia na Formularzu zgłoszeniowym pola „Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych” oraz pozostałych oświadczeń obowiązkowych do zaznaczenia.
  1.2. Wykonać pracę plastyczną (zwaną dalej „Rysunkiem”), której głównym tematem będzie produkt, logo, siedziba lub inny atrybut kojarzący się z marką Pronar i przesłanie jej w formie papierowej na adres Pronar Sp. Z o.o. ul. Mickiewicza 101a 17-210, Narew z dopiskiem ”Konkurs- Pronar oczami dziecka II edycja 2017” i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu lub przesłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie konkursu.
  1.3. Podpis autora Rysunku oraz jego wiek powinien znajdować się na odwrocie Rysunku.
  1.4. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt 1.1-1.2 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
  1.5. Rysunki będą publikowane na stronie konkursu i Fanpage Pronar na Facebook raz w tygodniu przez cały okres trwania konkursu.
  1.6. Spośród opublikowanych Rysunków Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych:
  I kategoria: dzieci w wieku do 6 lat
  II kategoria: dzieci w wieku 7-9 lat
  III kategoria: dzieci w wieku 10-12 lat
  Wybrane trzy Rysunki otrzymają Nagrodę Główną.
  1.7. Nagrodę Specjalna otrzyma jeden Uczestnik, za Rysunek, który na fanpage Pronar uzyska największą ilość ”Like-ów”.
  1.8. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
  1.9. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
  1.10. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
  1.11. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
  1.12. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału
  w Konkursie.
  1.13. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania Rysunków, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
  1.14. Uczestnik przesyłając Rysunek udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanego Rysunku przez Pronar Sp. z o.o. w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Rysunku
  z Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również
  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz innych działaniach marketingowych prowadzonych przez Pronar Sp. z o.o.. Przesłane w ramach konkursu Rysunki nie podlegają zwrotowi.
  1.15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 czerwca 2017 r. na stronie konkursu
  i fanpage Pronar na Facebook.

  § 4 PRAWA AUTORSKIE

  1. Każdy Uczestnik, który wykonał Rysunek w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Rysunku i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Rysunek w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
  2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających
  z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Rysunku przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

  § 5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

  1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
  1.1. W okresie od dnia 23.05.2017 roku do dnia 15.06.2017 roku, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 3 osoby
  w trzech kategoriach wiekowych, które kolejno wykonały najlepsze Rysunki w oparciu
  o subiektywne kryterium kreatywności, zgodność z tematyką Konkursu, estetyką pracy oraz oceną samodzielności wykonania pracy w odniesieniu do wieku uczestnika konkursu. (zwani dalej „Laureatami”). Każdy z Laureatów otrzyma Nagrodę Główną.
  1.2. Nagroda Specjalna przyzna zostanie Uczestnikowi, którego Rysunek w dniu 24.05.2017
  o godzinie 8.00 zbierze największa ilość „Like-ów” bezpośrednio na fanpage Pronar (zwanemu dalej „Zwycięzcą”). Warunkiem zaliczenia „Like-a” jest: „Like” oddany przez użytkownika serwisu Facebook bezpośrednio na Fanpage Pronar. Nie będą brane pod uwagi „like” zdobyte na profilach prywatnych i stronach serwisu Facebook innych niż Fanpage Pronar (https://www.facebook.com/pronar.narew/)
  1.3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
  1.4. W Konkursie zostaną przyznane trzy Nagrody Główne oraz jedna Nagroda Specjalna.
  1.5. W przypadku przesłania dwóch identycznych Rysunków, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ten Rysunek, który został nadesłany w terminie wcześniejszym.
  1.6. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

  § 6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

  1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu
  w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  2.1. odstąpienia od organizowania konkursu w przypadku małej ilość nadesłanych Rysunków uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu.
  2.2. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  2.3. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

  § 7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

  Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 10.04.2017r.

  § 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania -adresu do wysyłki nagrody) na stronie konkursu oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Laureatom i Zwycięzcy Konkursu.
  3. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do innych celów niż wymienione w § 8 pkt. 2 (np. w celach marketingowych)
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród
  i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych
  i zaprzestania ich przetwarzania.

  § 9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

  1. Laureaci i Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na stronie konkursu i Fanpage Pronar na Facebook lub za pomocą wiadomości e-mail nie później niż 16.06.2017 roku.
  2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: facebook@pronar.pl. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie konkursu wraz
  z podaniem jego imienia, nazwiska, wieku i miejscowości.
  3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcy Konkursu osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
  4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
  5. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia
  i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
  6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania
  o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
  7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

  § 10 REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs: Pronar oczami dziecka II edycja 2017” na następujący adres: Pronar Sp. Z o.o., ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: facebook@pronar.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
  2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
  5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub adres e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
  z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
  7. Organizator ani inne podmioty lub osoby współpracujące przy realizacji promocji nie ponoszą odpowiedzialności za połączenia internetowe. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie takiego połączenia. Jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu w stosunku do podmiotów wymienionych powyżej są wyłączone.

  § 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
  i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
  5. Załącznikami do niemniejszego regulaminu są:
  Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszeniowy do konkursu: „Pronar oczami dziecka II edycja 2017”,
  6. Regulamin został zatwierdzony w dniu: 07.04.2017 roku.

  KONKURS_PLASTYCZNY_POZIOM kopia

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz