W dniach 04-06.04.2019 w Kownie na Litwie odbyła się międzynarodowa wystawa maszyn i urządzeń dla rolnictwa Ką pasėsi, co w dosłownym znaczeniu oznacza „Co posiejesz”. Jest to jedna z największych w tym kraju imprez wystawienniczych.

Targi branżowe, takie jak Ką pasėsi, zawsze pozwalają na wymianę opinii i spostrzeżeń, nawiązanie kontaktów i przeprowadzenie rozmów.

Dzięki temu często są impulsem do powstania nowych, ciekawych projektów. Tak też i było w tym przypadku. Pronar zaprezentował na wystawie modele maszyn przeznaczone dla różnych typów gospodarstw  m.in.: duże przyczepy skorupowe oraz rozrzutniki, maszyny do zbioru zielonki. Pronar jest marką dobrze znaną i cenioną na tamtejszym rynku, o czym świadczą opinie zadowolonych klientów, użytkowników naszych maszyn.

Pronar Ką pasėsi 2019

  • Ką pasėsi 2019