Pronar wprowadza do oferty nowy model mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego MRW 1.300. Linia maszyn recyklingowych firmy z Narwi zostanie uzupełniona o maszynę jednowałową. Rozdrabniacz znajduje zastosowanie m.in. przy produkcji kompostu, rozdrabnianiu zielonych odpadów organicznych i drewnianych, biomasy, papieru, tworzyw sztucznych, plastiku, folii oraz drobnego złomu. W każdym modelu rozdrabniacza możliwych jest wiele konfiguracji wyposażenia (m.in. zęby tnące, grzebienie, belki, sita rozdrabniające, przeciwnoże), które dostosowują go do wymogów nabywcy.

Rozdrabniacz jednowałowy PRONAR MRW 1.300 zwiększa produktywność procesu przetwarzania odpadów poprzez poprawę jego efektywności i jakości rozdrobnienia materiału wejściowego. Uzyskane w wyniku rozdrobnienia frakcje mogą zostać wykorzystane m.in. do produkcji tzw. paliw RDF (o dużej wartości opałowej), nawozów, wysokiej jakości kompostu lub też przeznaczone do dalszego przetwarzania. PRONAR MRW 1.300 może być z powodzeniem stosowany w produkcji ogrodniczej lub jako kolejne ogniwo łańcucha technologicznego linii do przetwarzania odpadów.

Za bezpieczną pracę jego układu rozdrabniającego odpowiada system uchylnej belki z przeciwnożami, który powoduje wyrzucenie zbyt dużego elementu nie dającego się rozdrobnić, chroniąc w ten sposób rozdrabniacz przed zniszczeniem. Standardowo montowany elektryczny rewers pozwala obracać wał w dowolnym kierunku, bez uruchamiania silnika spalinowego. Dzięki temu rozwiązaniu można usunąć zatory, powodujące zaklinowanie elementu roboczego. Bezpośrednie przeniesienie napędu z silnika na wał rozdrabniający powoduje mniejsze zużycie paliwa. Dla zabezpieczenia silnika, elementów przeniesienia napędu, wału i noży rozdrabniających w układzie zastosowano sprzęgło hydrokinetyczne, które amortyzuje uderzenia powstające w układzie przeniesienia napędu.

Rozdrabniacz testowano w Centrum Badawczo-Rozwojowym Pronaru, co pozwoliło maksymalnie skrócić czas potrzebny na jego wdrożenie do produkcji. Dzięki możliwościom badawczym, jakimi dysponuje CBR Pronaru, testy poszczególnych podzespołów rozdrabniacza polegały na symulowaniu ich pracy w długoletnim okresie użytkowania. Pozytywne wyniki zakończonych sukcesem testów, gwarantują prawidłowe działanie wszystkich elementów rozdrabniacza oraz zapewniają jego bezpieczną eksploatację.

W projektowaniu maszyny wzięli udział doświadczeni konstruktorzy Pronaru. Pozwoliło to przygotować maszynę o wysokiej wydajności pracy, przyjazną środowisku naturalnemu oraz spełniającą wymagane normy jakościowe i produktowe. Osiągnięto to m.in. przez zastosowanie silników spalinowych zgodnych z obowiązującymi normami emisji spalin oraz odpowiedniej konstrukcji, która zapewnia cichą pracę rozdrabniacza, podnosząc komfort przebywania w jego otoczeniu.

Rozdrabniacz PRONAR MRW 1.300 jest osadzony na podwoziu kołowym, które umożliwia jego szybki transport bez stosowania specjalistycznego sprzętu czy ubiegania się o zezwolenia. Dzięki systemom ABS i kontroli trakcji, znacząco podnoszącym bezpieczeństwo, rozdrabniacz może być transportowany z prędkością do 100 km/h.

Elementami, które podnoszą komfort pracy operatora i zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji są m.in.: układ centralnego smarowania (zapewnia prawidłowe smarowanie najważniejszych punktów maszyny), system automatycznego oczyszczania chłodnic (umożliwia pracę w dużym zapyleniu) oraz kontroler bezprzewodowego sterowania (reguluje parametry pracy silnika).