Spawanie laserowe jest uznawane za najbardziej innowacyjną technologię. Jest ono stosowane także przy produkcji profili burtowych marki PRONAR. Pozwala łączyć elementy metalowe i ze stopów metali w sposób nie gorszy, a często lepszy, niż spawanie elektronowe.

Proces spawania laserowego polega na stapianiu obszaru styku łączonych przedmiotów ciepłem otrzymanym w wyniku doprowadzenia do tego obszaru skoncentrowanej wiązki światła koherentnego o bardzo dużej gęstości mocy. Wiązka laserowa, przechodząc z lasera do przedmiotu spawanego poprzez system przesłon, zwierciadeł i elementów optycznych jest ogniskowana w obszarze spawania. W spawaniu laserowym są stosowane dwie techniki: spawanie z jeziorkiem i spawanie z oczkiem. Podobnie jak przy spawaniu elektronowym, oba sposoby spawania laserowego nie wymagają użycia spoiwa.

Spawanie z jeziorkiem w osłonie CO2 polega na zastosowaniu wiązki laserowej o małej lub średniej mocy, która nagrzewa przez absorpcję powierzchnię obszaru spawania, a obszar podpowierzchniowy jest nagrzewany przez przewodzenie. Głębokość przetopienia zależy wtedy od własności fizycznych spawanego metalu, stanu jego powierzchni oraz gęstości mocy wiązki laserowej. Technika ta jest stosowana w Pronarze.

Podstawowe parametry spawania laserowego:
• moc wiązki światła laserowego ciągłego,
• energia impulsu światła laserowego,
• czas jego trwania i częstotliwość powtarzania przy spawaniu impulsowym,
• prędkość spawania,
• długość ogniska wiązki laserowej względem złącza,
• rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego.

Zalety, wykorzystywanej w Pronarze, metody spawania laserowego:
• wąska strefa wpływu ciepła zmniejszająca odkształcenia materiału,
• wysoka estetyka spoiny (eliminacja obróbki wykańczającej),
• wysoka prędkość i czystość procesu,
• doskonałe wyniki spawania stali węglowych, stali kwasoodpornych oraz materiałów trudnospawalnych,
• różnorodność geometrii spoin,
• spawanie bez materiału dodatkowego,
• możliwość łączenia z innymi metodami spawania,
• łatwa automatyzacja procesu.

Zastosowanie technologii spawania laserowego jest jednym z istotnych czynników przyczyniających się do wysokiej jakości produkowanych w Pronarze wyrobów.